Tilgjengelighetserklæring for filmskolen.no

 • filmskolen.no
 • HØGSKOLEN I INNLANDET, organisasjonsnummer 918 108 467
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HØGSKOLEN I INNLANDET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på filmskolen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkelte dokumenter (f.eks studieplaner) som kun finnes i PDF-format. PDF-dokumenter som dette er ikke i henhold til lovkravene om universell utforming. Disse dokumentene burde lages i HTML-format i tillegg til nedlastbart PDF-format.

Et stort antall bilder på siden har dårlig beskrivende alt-tekst på bildet. Mange steder er bildefilnavnet brukt istedenfor å definere en beskrivende alt-tekst.

Det er også forekomster av bilder som mangler alt-tag.

Det mangler beskrivelse, tittel eller unik aria-label på e-post-felt når dette er uten innhold, inne på hver enkelt student.

Det finnes forekomster av bruk av tekst i bilde som mangler alternativ tekst, for eksempel postere

Innhold som bryter kravet

Vi har trailere fra studentenes eksamensvideoer på nettsidene våre. Disse er tekstet. De aller eldste eksamensfilmene som ligger ute i sin helhet og som er fra 10-20 år tilbake, har vi ennå ikke rukket og tekste. Konsekevensen for brukere som ikke hører er at de vil gå glipp av dialogen i filmen. Alle trailerne fra eksamensvideoene som blir laget nå blir tekstet før de legges ut og det er de nyere filmene som er mest aktuelle for å gi innblikk i hvilken type filmer som lages på filmskolen.

Tilgjengelige alternativ

Ekamensfilmene fra mange år tilbake er ikke tekstet, men eksamensfilmer av nyere dato er alle tekstet, slik at brukeren kan få innblikk i hvilken type filmer som lages på filmskolen.

Innhold som bryter kravet

Det finnes forekomster av duplisering av id-tager. Eks: path id=’’DNF’’ i logo.

Id verdi må være unik.

Det mangler level-one heading (H1) på siden. «Hovedinnholdets tittel bør være den første overskriften i koden, og bør være på nivå 1 ved hjelp av elementet <h1>. Dette er gunstig både for både søkmotoroptimalisering og for brukere med hjelpemiddel.»

Dette gjelder flere sider og undersider.

Det finnes forekomster av lenker som mangler lenketekst.

Innhold som bryter kravet

Det er vanskelig å bruke hele footermenyen ved liggende retning på mobil, headeren fra toppen tar mye plass.

Headeren kommer også i veien for deler av hovedmenyen ved liggende format på mobil, og kan heller ikke scrolles for å bruke hele hovedmenyen.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen forekomster av tekst med for lav kontrast mot bakgrunnen. Dette gjelder for eksempel navn på student i hvit skrift mot grønn bakgrunn.

Innhold som bryter kravet

Vi har et par tilfeller på nettsiden hvor bilder inneholder tekst, men denne teksten finnes også i tekstform på samme nettside slik at brukeren ikke går glipp av informasjon.

Det burde legges til beskrivende alternativ tekst på bildene, slik at brukere med nedsatt syn får med seg den samme informasjonen, eller blir veiledet til rett informasjon ved bruk av skjermleser.

Tilgjengelige alternativ

I de få tilfellene hvor det finnes bilder med innlagt tekst er denne teksten også tilgjengelig i selve artikkelen som bildet illustrerer.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er mulig å bruke tastatur for å navigere seg gjennom siden, men menyen er ikke mulig å betjene kun ved hjelp av tastatur.

Innhold som bryter kravet

Det finnes forekomster der den visuelle ledeteksten er annerledes fra den kodede ledeteksten. For eksempel i skjema.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes forekomster av sider og deler av innhold der sidens språk er programmatisk angitt til å være norsk, mens innholdet er på engelsk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har fikset flere av kravene vi ikke oppfylte ved hjelp av eksternt firma. Den norske filmskolen flytter nettsidene på filmskolen.no over til samme CMS som resten av Høgskolen i Innlandet (inn.no). Flyttingen har høy prioritet og vil skje i løpet av 2024 for å kunne oppfylle de kravene til universell utforming som per dags dato ikke er oppfylt pga funksjoner som fremdeles mangler i det CMS vi har benyttet til nå.