Tilgjengelighetserklæring for filmskolen.no

 • filmskolen.no
 • HØGSKOLEN I INNLANDET, organisasjonsnummer 918 108 467

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HØGSKOLEN I INNLANDET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på filmskolen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Plattformen vi bruker gir ikke mulighet til å gi et tekstalternativ til bilder. Vi er derfor i en prosess med å flytte nettsidene våre til Høgskolen i Innlandets nettsider inn.no og overflyttingen skal foregå i løpet av 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har trailere fra studentenes eksamensvideoer på nettsidene våre. Disse er tekstet. De aller eldste eksamensfilmene som ligger ute i sin helhet og som er fra 10-20 år tilbake, har vi ennå ikke rukket og tekste. Konsekevensen for brukere som ikke hører er at de vil gå glipp av dialogen i filmen. Alle trailerne fra eksamensvideoene som blir laget nå blir tekstet før de legges ut og det er de nyere filmene som er mest aktuelle for å gi innblikk i hvilken type filmer som lages på filmskolen.

Tilgjengelige alternativ

Ekamensfilmene fra mange år tilbake er ikke tekstet, men eksamensfilmer av nyere dato er alle tekstet, slik at brukeren kan få innblikk i hvilken type filmer som lages på filmskolen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har et par tilfeller på nettsiden hvor bilder inneholder tekst, men denne teksten finnes også i tekstform på samme nettside slik at brukeren ikke går glipp av informasjon.

Tilgjengelige alternativ

I de få tilfellene hvor det finnes bilder med innlagt tekst er denne teksten også tilgjengelig i selve artikkelen som bildet illustrerer.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Innholdet på sidene kan endres til 400% uten tap av informasjon eller funksjonalitet, men hovedmenyen fungerer ikke på alle datamaskiner.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette er ikke mulig i CMS-et vi bruker. Vi skal skifte til et mer UU-vennlig CMS i løpet av året når vi flytter over til Høgskolens nettsider.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette er ikke mulig i CMS-et vi bruker. Vi skal skifte til et mer UU-vennlig CMS i løpet av året når vi flytter over til Høgskolens nettsider. Blinde, svaksynte og brukere med nedsatt motorikk som bruker tastatur istedenfor mus vil derfor ikke kunne betjene nettsidene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette er ikke mulig i CMS-et vi bruker. Vi skal skifte til et mer UU-vennlig CMS i løpet av året når vi flytter over til Høgskolens nettsider. Blinde, svaksynte og brukere med nedsatt motorikk som bruker tastatur istedenfor mus vil derfor ikke kunne betjene nettsidene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vårt CMS støtter ikke denne funksjonen og vi flytter derfor nettsiden over til et mer UU-vennlig CMS i løpet av 2022 for å oppfylle kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vårt CMS støtter ikke denne funksjonen og vi flytter derfor nettsiden over til et mer UU-vennlig CMS i løpet av 2022 for å oppfylle kravet. Dette gjør at brukere som bruker visuelle ledetekster ikke kan bruke koda ledetekster.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

CMS vi bruker har ikke den funksjonen. Vi skal derfor flytte nettstedet over til nytt CMS i løpet av 2022 for å oppfylle kravene. Det er svært lite innhold på et annet språk enn resten av siden merket i koden, kun navn på filmtitler dersom disse er på engelsk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Den norske filmskolen flytter nettsidene på filmskolen.no over til samme CMS som resten av Høgskolen i Innlandet (inn.no). Flyttingen har høy prioritet og vil skje i løpet av 2023 for å kunne oppfylle de kravene til universell utforming som per dags dato ikke er oppfylt pga manglende funksjoner i det CMS vi har benyttet til nå.