Tilgjengelighetserklæring for Skrible (UDE)

  • Skrible (UDE)
  • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk med avgrenset syn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Skrible (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi planlegger å innføre dette 01.02.23. Alt fungerer på nettbrett (som er det elevene sannsynligvis bruker). Men den innloggede versjonen av Skrible fungerer ikke helt optimalt for landskapsmodus på mobiltelefoner nå. Den ikke-innlogga versjonen av Skrible er tilgjengelig på mobiltelefoner også.

Tilgjengelige alternativ

Innholdet er tilgengelig på nettbrett eller PC-skjerm.

Innhold som bryter kravet

Vi planlegger å innføre dette 01.02.23. Skrible fungerer (altså at alle funksjoner, knapper, knappetekster er synlige, tydelige og forståelige) ved 200 % zoomet inn, men ikke ved 400 %. Ved 400 % flyter noen knappetekster og knapper rundt på siden og overskygger hverandre.

Tilgjengelige alternativ

Vi planlegger å innføre dette 01.02.23. Skrible fungerer (altså at alle funksjoner, knapper, knappetekster er synlige, tydelige og forståelige) ved 200 % zoomet inn, men ikke ved 400 %. Ved 400 % flyter noen knappetekster og knapper rundt på siden og overskygger hverandre.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .