Tilgjengelighetserklæring for rogaland-teater.no

 • rogaland-teater.no
 • ROGALAND TEATER AS, organisasjonsnummer 915 443 990
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ROGALAND TEATER AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på rogaland-teater.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder før 2019 mangler alt tekst. Bilder ble lastet opp uten alt tekst og det jobbes for å få dette fikset. Dette påvirker dem med nedsatt synsevne.

Bilde mangler på nyhetsbrev siden. Mailchimp plugin gjør at alt tekst til bilde ikke kan legges inn.

Frame elemente mangler beskrivende tekst. Cookie plugin gjør at dette ikke kan legges til.

 

Innhold som bryter kravet

Videoer er lastet opp via youtube. Dialog er tekstet, men visuelle endringer leses ikke opp. Dette påvirker presoner med nedsatt synsevne.

Innhold som bryter kravet

En list står uten liste elementer. Dette kan forvirre en som bruker en skjermleser. Plugins gjør at dette ikke kan legges endres.

Innhold som bryter kravet

Input i sidens skjemaer mangler automatisk utfylling. Plugins gjør at dette ikke kan legges til.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ikke mulig å velge sete med bruk av kun tastatur. Dette skyldes en plugin som er brukt til å lage denne delen av siden, og som ikke kan endres vanlig i kode. Dette påvirker brukere som bruker tastatur til å navigere nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Skjema elementer i menyen mangler labels. Plugin som ble brukt for å lage dette hindrer oss i å rette feilen. Dette kan gjøre navigasjon og utfylling av skjemaer vanskelig.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nyhetsbrev siden har ikke definert språk. Siden bruker Mailchimp plugin som hindrer oss i å fikse dette problemet. Hvis en bruker verktøy for å oversette siden, kan det hende deler ikke blir oversatt korrekt.

 

Sidenes første linker blir lest opp på engelsk. Her bruker en plugin som hindrer oss i å fikse dette problemet. Hvis en bruker verktøy for å oversette siden, kan det hende deler ikke blir oversatt korrekt.

Innhold som bryter kravet

Brukeren får en utydelig feilmelding ved feil utfylt skjema. En plugin er brukt for å lage skjemaene, og gjør feilen vanskelig å rette. Dette kan hindre brukere i å fulle ut skjemaer korrekt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Flere elementer har samme ID. Dette er elementer lagt til ved hjelp av en plugin og kan ikke endres.

 

Noen sider har tomme <iframe> elementer. Vi har ikke klart å finne en løsning som unngår dette problemet.

Innhold som bryter kravet

Knapp mangler tekst alternativ. Dette kan gjøre kjøp av billetter vanskelig for en med nedsatt syn. Dette er elementer lagt til ved hjelp av en plugin og kan ikke endres.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .