Tilgjengelighetserklæring for skatteetaten.no

 • skatteetaten.no
 • SKATTEETATEN, organisasjonsnummer 974 761 076
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SKATTEETATEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på skatteetaten.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen bilder og grafikk har unøyaktig eller ingen alternativ tekst. Feilen er utilsiktet. Brukere som ikke kan se, må ha tilgang til en tekstlig beskrivelse av hva som vises.

Innhold som bryter kravet

Vi har lydklipp på nettstedet, men mangler et tekstalternativ. Dette er utilsiktet. Hørselshemmede vil ikke få med seg hva lydklippet inneholder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte videoer på nettstedet mangler undertekster og bryter krav om dette. Dette er utilsiktet. Mange hørselshemmede brukere vil gå glipp av det som sies i videoen.

Innhold som bryter kravet

Overskrifter

Vi har feil overskriftsnivåer på deler av nettstedet. Det kan skyldes at riktig kodet nivå ikke har ønsket utseende. For noen brukere kan nettsidens fremstå som uoversiktlig.

Tabeller

Noen tabeller på nettstedet er ikke kodet i henhold til spesifikasjon og bryter kravet. Dette er utilsiktet. Synshemmede brukere kan ha problemer med å forstå organiseringen av tabellen.

PDF

Vi har PDF-dokumenter på nettstedet som ikke har koder for struktur og informasjon om innholdet. Årsaken er at produksjonsverktøyet ikke har tilstrekkelig støtte for dette. Spesielt skjermleserbrukere vil ha utfordringer med å få oversikt og forstå organiseringen av dokumentet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkelte skjemafelt på nettstedet som ikke er kodet i henhold til kravet. Dette er utilsiktet. Brukere som har behov for enklere og automatisert utfylling av noen typer felt, vil ikke ha mulighet til dette.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

På grunn av begrensninger i publiseringsløsningen og at anskaffelsen av denne skjedde før kravet ble aktuelt, vil det være svært krevende å endre dette og vi vurderer det som en "uforholdsmessig stor byrde" å oppfylle kravet. Det er viktig å påpeke at det pr. nå gjelder svært få skjemafelt hos oss og at så fort publiseringsløsningen får støtte for dette kravet, vil vi oppdatere aktuelle skjemafelt. 

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Det skyldes at ikke alt innhold bruker våre egne godkjente fargekombinasjoner. Det er vanskeligere for alle brukere å lese innholdet.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast for grafiske elementer som formidler informasjon. Årsaken er at disse elementene ikke følger våre retningslinjer for utforming. Fargeblinde og svaksynte brukere vil ha problemer med å oppfatte informasjonen som gis.  

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Deler av nettstedet mangler funksjon for hoppe til hovedinnholdet. Årsaken er at våre retningslinjer for utforming ikke brukes. Tastaturbrukere kan oppleve sidene mer krevende med tanke på navigasjon. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har noe tekst på et annet språk enn hovedspråket på siden, hvor dette ikke er merket i koden. Feilen er utilsiktet. Brukere som benytter talesyntese, vil ikke kunne bytte syntese automatisk ved språkendring.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet oppfyller ikke alltid kravet til feilmeldinger i skjema. Dette er utilsiktet. Spesielt skjermleserbrukere vil oppleve utfordringer med å oppdage feilmeldingene som har dukket opp.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte videoavspillere på nettstedet bruker en ramme uten navn, som ikke er gyldig kode. Feilen er utilsiktet. Skjermleserbrukere har behov for å få beskjed om hva rammen inneholder.

Innhold som bryter kravet

Vi har relevant informasjon som dukker opp dynamisk på nettstedet og ikke er kodet riktig. Feilen er utilsiktet. Brukere med skjermleser vil ikke få med seg at informasjonen vises. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Skatteetaten har søkelys på universell utforming og jobber systematisk for å følge alle lovpålagte krav. Vi arbeider kontinuerlig med å rette feilene vi har i våre løsninger, og vil stadig komme med forbedringer og oppdatere våre erklæringer.

Oppdager du feil vi ikke har inkludert i erklæringene eller ser andre mulige forbedringer, gi oss en tilbakemelding