Tilgjengelighetserklæring for nordgudbrandsdal.no

 • nordgudbrandsdal.no
 • INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD FOR NORD-GUDBRANDSDAL, organisasjonsnummer 976 634 845
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD FOR NORD-GUDBRANDSDAL kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nordgudbrandsdal.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke på det nåværende tidspunkt garantere at vi ikke har lagt ut bilder som ikke har alternativ tekst på sidene våre. Dette jobber vi målbevisst med å få identifisert og rettet opp. Dette kan også gjelde filer av PDF-format som er publisert tilbake i tid.

Enkelte statistikker har visuelle forklaringer for å illustrere tall og grafer over tid. Disse er ikke tilgjengelige for synshemmede. Dette arbeides det med å rette opp i nærmeste framtid.

Tilgjengelige alternativ

Enkelte statistikker har visuelle forklaringer for å illustrere tall og grafer over tid. Disse er ikke tilgjengelige for synshemmede. Dette arbeides det med å rette opp i nærmeste framtid. Dette vil bli gjort med å produsere lesbart tallmateriale som et alternativ til visuell framstilling.

Bilder har ellers alternativ tekst så langt vi har kontroll på, og det vil tilstrebes at alle bilder skal legges ut med alt. tekst i framtiden.

Innhold som bryter kravet

Etter testing har vi funnet noen eksempler der kontrasten er for lav, nærmere bestemt 4,16:1 og 4,65:1 der minstekravet er 4,5:1.

Det vil arbeides med leverandør for å forbedre dette der det er mulig.

Innhold som bryter kravet

Vi har visuelle framstillinger av grafer og tall som ikke tilfredsstiller kravene per dags dato. Det jobbes med å tilby et tekstbasert alternativ til disse.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .