Tilgjengelighetserklæring for Hammerfest videregående skole

 • Hammerfest videregående skole
 • NYE FINNMARK FYLKESKOMMUNE FRA 01012024 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING, organisasjonsnummer 830 090 282
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NYE FINNMARK FYLKESKOMMUNE FRA 01012024 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hammerfest videregående skole slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Kodefeil: I artikkeloversikt på forsiden har alternativ tekst og bildetekst byttet plass. Alternativ tekst til bilder i lenkesamling vises ikke ut. Acos jobber med å rette feilene. 

Innhold som bryter kravet

Vi har flere eldre videoer som promotering på flere av studieretningene våre.

Disse ble produsert i 2015  Fremtidige videoer vil vi streve for å møte alle krav.

Tilgjengelige alternativ

Det ligger tekst på flere av sidene til studieretningene som tillegg til promoteringsvideoene

Innhold som bryter kravet

Vi har videoer som promotering på flere av studieretningene våre. Disse ble produsert i 2015 før teksting var et krav. Fremtidige videoer vil vi streve for å møte alle krav.

Innhold som bryter kravet

Det finnes feil i koden på følgende moduler som gjør at det bryter med reglene for universell utforming:

Tidslinjer: Milepælene mangler overskriftsnivå.

Tabeller: Tabeller bli ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer.

Nyhetslister og kalenderhendelser: På nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3.

Vår leverandør Acos jobber med å rette disse feilene. 

Innhold som bryter kravet

Noen av våre bilder, illustrasjoner og dokumenter kan ha for dårlig kontrast. Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette. 

Innhold som bryter kravet

Noen av våre bilder, illustrasjoner og dokumenter kan ha for dårlig kontrast. Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har mange som publiserer tekst på nettsiden vår. Vi etterstreber å alltid legge inn gode og forståelige lenketeksten, men brukerne kan oppleve sider med lenketekster som bryter kravet om universell utforming. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har mange som publiserer tekst på nettsiden vår. Vi etterstreber å alltid legge inn teksten med korrekt format, men brukerne kan oppleve sider med tekstformatering som bryter kravet om universell utforming. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes feil i koden på følgende moduler som gjør at det bryter med reglene for universell utforming:

Dokumentleser: Dokumentleseren har noen mangler i forhold til synlig fokusmarkering og tastaturnavigasjon. 

Søk: Nedtrekksfelt for type mangler synlig fokusmarkering.

Bilde: Hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bilde. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.

Vår leverandør Acos jobber med å rette disse feilene.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes feil i koden på følgende moduler som gjør at det bryter med reglene for universell utforming:

Tabeller: Når en artikkel inneholder flere tabeller får disse lik id.

FAQ: Når det ligger flere FAQ'er på samme side får disse samme id.

Søk: Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Vår leverandør Acos jobber med å rette disse feilene


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Testing:
Vi gjennomfører jevnlig brukertester og eksperttesting av våre nettsider. Da blir både brukervennlighet og universell utforming testet. Testene blir utført med eksterne testbrukere i samarbeid med vår leverandør av publiseringsløsningen Acos.

Fylkeskommunalt samarbeid:
Troms og Finnmark er del av et fylkeskommunalt samarbeidsnettverk for nettpublisering. Her inngår Viken, Innlandet, Agder, Rogaland og Nordland. I nettverket jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre nettsider, der universell utforming og digital tilgjengelighet alltid er på agendaen. Gjennom nettverket har vi god påvirkningskr

Satsingsområder:
Vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss ny kunnskap og beste praksis om universell utforming på nett. Målet er at alle ansatte skal ha et bevisst forhold til digital tilgjengelighet, og at våre tjenester skal bli så bra som mulig for våre brukere.