Tilgjengelighetserklæring for orklandkultur.no

 • orklandkultur.no
 • ORKLAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 233 418
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ORKLAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på orklandkultur.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Dette kravet er delvis oppfylt. For filmtrailerne har vi ikke et fullgodt alternativ til videoen. Det er heller ikke realistisk at vi vil ha i nær framtid.

Tilgjengelige alternativ

Vi mener at selve filmomtalen er slags alternativ til traileren. Både traileren og filmomtalen beskriver hva filmen handler om, selv om innholdet ikke er det samme.

Innhold som bryter kravet

Det kommer tydelig fram på nettstedet at videoene som vises er trailere til filmer. 

Konsekvensen kan være at trailer viser andre ting en selve filmomtalen. 

Dette er innhold som filmweb automatisk leverer til vå hjemmeside, og lite vi kan gjøre med. 

 

Tilgjengelige alternativ

Til en viss grad blir filmomtalen en skriftlig alternativ til innholdet i traileren, med beskrivelse av handling og tematikk, men ikke en direkte gjengivelse. Fullstendig syns tolkning er det ikke, derfor blir svaret nei.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

På alt innhold vi selv legger inn, som ikke automatisk kommer fra Filmweb oppfyller vi kravene.