Tilgjengelighetserklæring for storsenteretlegekontor

  • storsenteretlegekontor
  • STORSENTERET LEGEKONTOR DA, organisasjonsnummer 914 813 549

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Slik jobber vi med universell utforming
• Universell utforming er en del av daglig forvaltning og videreutvikling av
nettstedet.
• Vi jobber kontinuerlig med å rette opp WCAG-feil.
• Vi vurderer alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre nettstedet mer
tilgjengelig.