Tilgjengelighetserklæring for Spor av tradisjon

 • Spor av tradisjon
 • BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 580 260
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Spor av tradisjon slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte videoer som viser håndverksteknikker og annet har ikke skriftlig eller lydalternativ. Det samme gjelder 3D-modeller av verktøy. Konsekvensen er at ikke alt innhold av tilgjengelig. 

Tilgjengelige alternativ

Beskrivelse av ulike verktøy er inkludert i lydsporet for hver håndverker. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte videoer som viser håndverksteknikker og annet har ikke skriftlig eller lydalternativ. Konsekvensen er at ikke alt innhold av tilgjengelig. 

Tilgjengelige alternativ

Alt innhold i lydfiler finnes også som tekst.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Videoene er ikke tekstet. Det er prøvd å skru på automatisk teksting, det er ikke mulig. Konsekvensen er at ikke ikke alt innhold er tilgjengelig.

Innhold som bryter kravet

Dette er testet med Colour Contrast Analyser. Det meste av tekst tilfredsstiller kravene, mens noen få tekstfelt ikke gjør det. Spesielt oransje skrift mot rosa og hvit bakgrunn. Konsekvensen er at ikke all tekst er tilgjengelig for svaksynte. Oransje tekst må mørknes.

Innhold som bryter kravet

Det er én snarvei-meny som delvis skjules ved 400% forstørring, men den er ikke essensiell for å navigere siden. Snarveien er et supplement, og ikke nødvendig for å navigere.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden bruker mange iframe-embeds fra tredjeparter (spesielt 3D-modeller) av ulike slag og ikke alle disse støtter tastaturkontroll like bra. Konsekvensen er at ikke alle 3D-modeller er tilgjengelige om bruker kun bruker tastatur. Dette må evnt. utbedres av tredjepart, primært sketchfab.com.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke alt innhold som har synlig fokus når man navigerer med tastatur, interaktivt innhold får fokus. Konsekvensen er i verste fall at man ved hjelp av tastatur ikke kan velge tekst og bilder.

Innhold som bryter kravet

Integrerte 3D-modeller kan muligens kun interageres med ved hjelp av mus. Konsekvensen er i verste fall at man ved hjelp av tastatur ikke kan interagere med 3D-modellene.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .