Tilgjengelighetserklæring for gassnova.no

 • gassnova.no
 • GASSNOVA SF, organisasjonsnummer 991 627 626
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 20 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GASSNOVA SF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på gassnova.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alle bilder har alt-tekst, men kun på norsk. Vi jobber med å få opprettet versjoner av alle bildene med alt-tekst på engelsk. Feilen er registrert og vil bli håndtert. 

Innhold som bryter kravet

Noen sider mangler H1-overskrift. Feilen er registrert og vil bli håndtert. 

Innhold som bryter kravet

Det er ikke riktig rekkefølge på innholdet på forsiden. Feilen er registrert og vil bli håndtert. 

Innhold som bryter kravet

Vi er ikke ferdig med å sjekke alle sider enda, men jobber med saken

Innhold som bryter kravet

Vi er ikke ferdig med å sjekke alle sider enda, men jobber med saken

Innhold som bryter kravet

Vi er ikke ferdig med å sjekke alle sider enda, men jobber med saken

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Dette er ikke mulig per i dag. Vi jobber med å finne en løsning. 

Innhold som bryter kravet

Vi får ikke testet dette fordi 2.1.1 feiler. Vi jobber med å finne en løsning. 

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke denne typen mekanisme. Feilen er registrert og vi ser på hvordan vi kan løse det. 

Innhold som bryter kravet

Denne feiler fordi 2.1.1 feiler. Feilen er registrert og vil bli håndtert. 

Innhold som bryter kravet

Lenker på forsiden må endres av utvikler slik at tekst og pil er en del av lenken. Feilen er registrert og vil bli håndtert. 

Innhold som bryter kravet

Søkefunksjonen bør ha mulighet til å vise flere søkeresultater enn hva det gjør per i dag. Vi jobber med å finne en løsning. 

Innhold som bryter kravet

Denne feiler fordi 2.1.1 feiler. Feilen er registrert og vil bli håndtert. 

Innhold som bryter kravet

Det skal være navigasjonspiler i bilderotator. Feilen er registrert og vi jobber med å finne en løsning.

Innhold som bryter kravet

Vi er ikke ferdig med å sjekke alle sider enda, men jobber med saken

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Denne feiler fordi 2.1.1 feiler. Feilen er registrert og vil bli håndtert. 

Innhold som bryter kravet

Vi er ikke ferdig med å sjekke alle sider enda, men jobber med saken

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi er ikke ferdig med å sjekke alle sider enda, men jobber med saken

Innhold som bryter kravet

Vi er ikke ferdig med å sjekke alle sider enda, men jobber med saken

Innhold som bryter kravet

Vi er ikke ferdig med å sjekke alle sider enda, men jobber med saken


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .