Tilgjengelighetserklæring for helgelandssykehuset.no

 • helgelandssykehuset.no
 • HELGELANDSSYKEHUSET HF, organisasjonsnummer 983 974 929
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELGELANDSSYKEHUSET HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på helgelandssykehuset.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Helgelandssykehuset har et fåtall forhåndsinnspilte videoer på nettstedet vårt. Ikke alle er tekstet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet vårt inneholder få forhåndsinnspilte videoer, kanskje rundt 10 i sum. Dsise er ikke synstolket.

Innhold som bryter kravet

Her er det noen restoppgaver i grunnversjonen på nettstedet vårt som gjør at vi feiler.

Innhold som bryter kravet

Vi har praksis på lenker i dag hvor de ser litt forskjellig ut rundt om i løsningen. Dette gjør at vi ikke oppfyller kravet.

Innhold som bryter kravet

På et noen sider er det lagt inn bilder av tekst eller diagrammer. I styredokumentene som publiseres som, er det derimot mange eksempler på bilder av tekst og diagrammer.

Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i bilde og diagram.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Her er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Fikses gjennom ny kode i Q1 2024.

Innhold som bryter kravet

Her er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Fikses gjennom ny kode i Q1 2024.

Innhold som bryter kravet

Det gjenstår en del sider som ikke oppfyller krav om riktig lenketekst. Dette vil vi jobbe med å få på plass i 2024.

Synshemmede vil kunne møte vanskeligheter med å navigere riktig på enkelte lenker.

 

Innhold som bryter kravet

Her er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Fikses gjennom ny kode i Q1 2024.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Her er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Fikses gjennom ny kode i Q1 2024.

Innhold som bryter kravet

Her er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Fikses gjennom ny kode i 2024.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi gjør oppmerksom på punkt C som handler om mulighet til tilbakemeldinger. På alle sidene våre ligger det en tilbakemeldingsknapp nederst på siden. Det er derfor ingen enkeltside som vi svarte ut i punkt C, med unntak av førstesiden til helgelandssykehuset.no.