Tilgjengelighetserklæring for ngu.no

 • ngu.no
 • NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE, organisasjonsnummer 970 188 290

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 21 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ngu.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Mangler alt tekst på gamle saker/sider, så brukerne ikke får det på gammelt innhold. Leverandør brukte lang tid på å løse det teknisk, vi har mye innhold og vi skal over til ny nettside mot slutten av mars 2023, så da vil vi ha færre og oppdaterte sider med alt tekst. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er tekst/tekstalternativ på nesten alt vi har lagt ut av video fra 2018 til i dag. Men det ligger en del gammelt innhold hvor brukerne ikke får teksting på video. Blir færre videoer med tekst etter nye nettsider mot slutten av mars 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

En del gammelt innhold med tabeller ol, er ikke riktig kodet, som skaper problemer for skjermlesere. Vil bli rettet med ny nettside mot slutten av mars 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Har sitemap, men mangler alfabetisk liste over sider, så brukerne ikke får en sortering på den måten. En del tabeller er ikke riktig kodet, som skaper problemer for skjermlesere. Blir rette med ny nettside mot slutten av 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Videoer og kart funker begge veier. Men et problem med videoer er at de ikke alltid blir mobiltilpasset til å ikke utvide bredden på nettsiden, som kan være irriterende. Bør rettes med ny nettside mot slutten av mars 2023.  

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Virker ikke som vi har autocomplete aktivert med <input>-/<select>-/<textarea>-elementer. Det gjør at det blir mer tungvindt for brukerne å legge inn navn ol. Forhåpentligvis rettet med nye nettside mot slutten av mars 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Mye innhold på nettstedet, så ikke forklaringer på alle eldre grafiske fremstillinger, som kan gjøre det vanskelig for brukerne å forstå innholdet. Forhåpentligvis rettet med nye nettside mot slutten av mars 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Har ikke mange bilder med tekst ennet enn logo og organisasjonskart (som også finnes som nettsider med kontaktinfo). Men mangler alt tekst på en del bilder og lenker, som gjør at brukerne ikke får beskriver. Rettes opp med ny nettside mot slutten av mars 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Funker på PC, men på mobil kan innebygde videoer ta for mye plass, som kan gi dårlig opplevelse for brukerne. Blir forhåpentligvis fikset med ny nettside slutten av mars 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Har ikke mulighet til å endre tekstavsnitt, men kan endre skriftsstørrelse, som kan gjøre tekstene våre vanskeligere å lese. Blir forhåpentligvis rettet med nytt nettsted mot slutten av mars 2023. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Navigering med tastatur fungerer og har snarvei til hovedinnhold, men markeringen hvor man er bør bli bedre. Kart fungerer ikke, men ansees utenom. Blir forhåpentligvis fikset med ny nettside mot slutten av mars 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Navigering med tastatur fungerer og har snarvei til hovedinnhold, men markeringen hvor man er bør bli bedre. Kart fungerer ikke, men ansees utenom. Blir forhåpentligvis fikset med ny nettside mot slutten av mars 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Mangler <title>-elementet og som er i <head> på dagens løsning, som kan gjøre det vanskeligere å navigere. Regner med det blir fikset med ny nettside mot slutten av mars 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Lenker har understreking, dokumenttype ol markert på sider som er noen år. Men en del gamle lenker har ikke dokumenttype i lenketeksten, som kan skape problemer for brukerne. Vil bli rettet med ny nettside mot slutten av mars 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er mye innhold på nettstedet og en del gammelt innhold har ikke riktig deloverskift (H2), men kun brødtekst. Det kan gjøre navigering vanskelig for brukerne. Vil bli rettet med ny nettside mot slutten av mars 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har omriss av det man velger via tastatur, men det er ikke alltid lett å se og kan skape problemer for brukerne. Blir forhåpentligvis fikset med ny nettside mot slutten av mars 2023. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Bokmål og engelsk er market i koden, men ikke nynorsk. Det gjør at brukerne ikke får beskjed om at siden er på nynorsk. Blir rettet med ny nettside mot slutten av mars 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Selv om vi har omriss rundt det som velges med Tab, er det ikke alltid like synlig på nettsiden som kan gjøre det vanskelig å navigere. Blir forhåpentligvis fikset med ny nettside mot slutten av mars 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Funker stort sett, men noen feil med at tab ikke funker fra sidene «kart og data» til «fagområder» for eksempel. Kan skape navigasjonsvansker for brukerne. Blir forhåpentligvis rettet med ny nettside mot slutten av mars 2023. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Har ikke kritiske feil, men lav kontrast og noen alt-tekster som muligens mangler, kan gjøre at brukerne ikke får nok info. Forhåpentligvis rettet med ny nettside mot slutten av mars 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Ikke nytt vindu på statusmelding, men stausmeldingen ser ikke helt riktig ut i koden. Blir forhåpentligvis fikset med ny nettside mot slutten av mars 2023. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

- Vil jobbe med å styrke interne rutiner på alt tekst på nettsteder og dokumenter.
- Mye vil bli fikset med ny nettside mot slutten av mars 2023.