Tilgjengelighetserklæring for Læringsplattformen

 • Læringsplattformen
 • DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING, organisasjonsnummer 986 252 932
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Læringsplattformen slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte introduksjonsvideoer er ikke tekstet.

Innhold som bryter kravet

Tabellene er ikke kodet riktig.

Innhold som bryter kravet

Logisk rekkefølge på innholdet på de ulike kursforsidene er ikke optimal.

Innhold som bryter kravet

Det finnes lenker som skiller seg fra øvrig innhold kun med farger.

Innhold som bryter kravet

Det finnes tekstelementer som ikke har tilstrekkelig stor kontrast til bakgrunnen.

Innhold som bryter kravet

På mobile enheter tilfredsstiller vi ikke kravet ved bruk av liggende skjermbilder.

Innhold som bryter kravet

Vi tilfredsstiller ikke kravet ved bruk av mobile enheter.

Innhold som bryter kravet

På kursoversikten er det avvik fra dette kravet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

"Hopp til hovedinnholdet" fungerer ikke tilfredsstillende.

Innhold som bryter kravet

Hvis en innlogget bruker er inaktiv i mer enn en time, blir vedkommende logget ut av Læringsplattformen. Hvis brukeren fortsetter kurset, uten å logge inn på nytt vil kursprogresjonen da ikke logges.

Innhold som bryter kravet

"Hopp til hovedinnholdet" fungerer ikke.

Innhold som bryter kravet

Tab-rekkefølgen på kurssidene bør forbedres.

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider hopper over et headernivå.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte steder hvor det er mulig å avbryte pekerbevegelsen for valg ved å dra musepekeren ut av valgt område for deretter å slippe tasten.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Enkelte skjemaelementer mangler tilfredsstillende ledetekster eller instruksjoner.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte komponenter er ikke korrekt kodet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

DFØ er opptatt av at alle skal ha like muligheter til å benytte kurstilbudet på Læringsplattformen. Og vårt mål er å gjøre plattformen og kursene så universelt utformet som mulig. Alle våre nye kurs skal tilfredsstille kravene til universell utforming. Og hvis det er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig å utbedre vesentlige mangler i eldre kursproduksjoner, vil vi søke å gjøre det. I de tilfeller hvor det blir uforholdsmessig stor byrde å utbedre kursene, jobber vi med å kunne tilby kompenserende tiltak som eksempelvis en ren tekstlig versjon av kursinnholdet.