Tilgjengelighetserklæring for toll.no

 • toll.no
 • TOLLETATEN, organisasjonsnummer 880 455 702
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TOLLETATEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på toll.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Kontaktinformasjonen i bunnteksten bruker tegnet "|" som skilletegn. Dette tegnet er et ikke-alfanumerisk tegn. Det anbefales å fjerne tegnene eller gjøre om koden slik at dette oppfattes riktig for de som får siden lest opp.

Innhold som bryter kravet
 • Forsiden mangler H1. H1 må legges til der hovedinnholdet starter. Den trenger ikke å være visuelt synlig, men vil hjelpe de som bruker skjermleser å vite hvor på siden de er. Vi har ikke mulighet til å legge inn H1 redaksjonelt i vårt system.
 • Kontaktskjemaet mangler tekst inne i H3-kode. Dette er i forbindelse med steg-navigasjonen.
Innhold som bryter kravet

Skjemaelementer for personlig opplysninger i kontaktskjemaet vårt mangler autocomplete-verdi.

Det er anbefalt å legge til autocomplete-verdi for feltene for personlige opplysninger. Vi har ikke tilgang til å gjøre slike endringer selv i vårt system.

Innhold som bryter kravet

Forklarende tekst inne i et inputfelt har for dårlig kontrast. Dette gjelder for eksempel i vårt kontaktskjema, i vår importkalkulator og i søkefeltet. 

Her bør kontrasten på teksten økes, eller flytte teksten utenfor boksen slik at den ikke forsvinner når bruker begynner å skrive i feltet. Vi har ikke mulighet til å endre dette selv i vårt system.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
Innhold som bryter kravet

Forsiden mangler nav landmark og navigation landmark. Flere sider mangler "Main landmark", noe som gjør det vanskeligere for de som navigerer med skjermlesere å vite hvor de er på siden.

Innhold som bryter kravet

Lenkene til sosiale medier i bunnfeltet på nettsiden har ikke noe tekst som blir lest opp av skjermleser.

Innhold som bryter kravet

I blant annet kontaktskjemaet vårt brukes hjelpetekst som er plassert inne i inputfeltene (såkalt placeholdertekst). Det anbefales å ikke bruke dette da teksten forsvinner når feltet er aktivt (når bruker har navigert til feltet), men heller bruke label.

Innhold som bryter kravet

Måten lenkeboksene på nettsiden får fokus på kan forbedres. Nå baserer de seg på nettleserens default fokusstyling, noe som ikke skiller seg godt ut på sort ramme. Det anbefales å å bruke samme utseende som hvis bruker som navigerer seg med mus holder musepekeren over (:hover styling).

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen få sider på andre språk enn norsk og engelsk, men disse er kodet som engelsk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet
 • Label for søk i toppfeltet er satt til "display: none" og vil derfor ikke bli lest opp av skjermlesere.
 • Det er brukt flere labelling-teknikker, og ikke alltid riktige labler, noe som kan forårsake forvirring for brukere av hjelpemidler.

Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har fått hjelp av Frontkom til å gjennomføre testing av nettstedet.

Her er hovedfunnene til Frontkom oppsummert:

- Nettsiden mangler landemerker som gjør det vanskelig for brukere med tekniske assistenter å navigere seg rundt på siden og vite hvor de er.

- Menyen er kronglete fordi menyknappen blir lest opp som en gruppe når den egentlig er en knapp.

- Listene i menyen mangler også landemerker, noe som ville gjort det enklere å navigere ved bruk av skjermleser.

- Noen tekster med tooltip er vanskelig å åpne ved tastaturbetjening, og man kan derfor gå glipp av teksten som er gjemt der.

Universell utforming er en del av det systematiske arbeidet med forbedring og vedlikehold av nettstedet. Målet vårt fremover er å tilpasse innhold og funksjonalitet slik at nettsiden oppfyller kravene i WCAG 2.1-standarden. Vi er også i prosess med å anskaffe et verktøy hvor vi bedre kan følge med og kontrollere innhold, som igjen vil gi oss bedre forutsetninger til å jobbe med universell utforming av nettstedet.

Oppdager du feil vi ikke har inkludert i erklæringen eller ser andre mulige forbedringer, gi oss en tilbakemelding.