Tilgjengelighetserklæring for Vi Leser

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Vi Leser slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Fliser på forsiden har bilder som mangler alternativ tekst. Bakgrunnsillustrasjon mangler tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet

Ingen overskrifter er kodet med H-tags, noe som gjør det vanskelig for skjermlesebrukere å få oversikt over innholdet, eller hoppe rett til ønsket overskrift.

Innhold som bryter kravet

Skriveoppgaver er ikke mulig å oppfatte uten syn

Innhold som bryter kravet

Alle inputfelter i  skriveoppgaver mangler dette.

Innhold som bryter kravet

Feil eller riktig svar i skriveoppgave er kun  markert ved at bokstaven endrer farge til grønn eller rød.  Bokstaven vil også forsvinne om det er feil bokstav, men fargeblinde og blinde får ingen signal om at svaret er riktig eller feil.

Innhold som bryter kravet

Farge på tekst under video har ikke god nok kontrast mot bakgrunn. Vi leser sammen

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ikke mulig å åpne robot hjelp med tastatur

Innhold som bryter kravet

Inputtfelter i skriveoppgave kommer man ikke ut av, slik at man kan navigere i selve teksten ved bruk av skjermleser.

Innhold som bryter kravet

H-tags mangler. Hopp til hovedinnhold tar deg ikke til starten av oppgave, og mangler noen steder. 

Innhold som bryter kravet

Lenke uten tekst alternativ. HTML: <a _ngcontent-ng-c624191959="" href="#"> Ligger på bunn av siden over footer. Mulig å nå med tastatur uten at dette markeres med fokus. Dette funnet gir brudd på flere WCAG krav

Innhold som bryter kravet

Det finnes ikke alternative måter å navigere på.

Innhold som bryter kravet

Veldig smal linje rundt fokusfirkant

Innhold som bryter kravet

Alle inputfelter i skriveoppgave mangler ledetekster i  for skjermleser

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Når jeg endrer språk enders ikke språk på siden. Det står Velg språkstøtte. Hva betyr dette? Når jeg går inn på en oppgave er oppgaveteksten merket med riktig språkkode i koden.

Innhold som bryter kravet

Ikke tekstlig tilbakemelding

Innhold som bryter kravet

Inputfelt er ikke knyttet til noe label i oppgave:
5. Skriv bokstavene som mangler

Innhold som bryter kravet

Manglende forslag ved feil.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Skjemaelement ser ikke ut til å være koblet til en ledetekst., da den ikke blir lest av skjermleser.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .