Tilgjengelighetserklæring for nih.no

 • nih.no
 • NORGES IDRETTSHØGSKOLE, organisasjonsnummer 971 526 033
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES IDRETTSHØGSKOLE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nih.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til et tekstalternativ for innhold som ikke er tekst ssærlig på nettsider som ligger under Program- og emneplanarkiv 2005–2023.

Vi mangler ressurser og jobber kontinuerlig for å fikse det.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til teksting av videoer. Noen videoer har teksting og vi jobber kontinuerlig med å legge ut synkroniserte tale og dialog i våre videoer som hentes fra YouTube eller andre plattformer. 

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til synstolking av videoer. Vi jobber kontinuerlig med å legge ut forklarende tekst samt med våre videoer som hentes fra YouTube eller andre plattformer. 

Det kan være vanskelig for noen brukere å forstå konteskt i en slik video. 

Innhold som bryter kravet

 Særlig på nettsider som ligger under Program- og emneplanarkiv 2005–2023, oppfyller vi ikke alltid kravet til etikketer for felter, kravet til overskrifter i tabellene, til å skape en forståelig hierarki på en side,  

Noen få tabeller er gerenert i et annet plattform og vi har ikke kontroll på kode. 

På ansattesider og noen få programsider (norsk og engelsk) manger vi etiketter for filtreringsvalg.

Det er vanskelig for alle brukere å skjønner hierarikiet i disse tabellene. Vi mangler kompetanser og jobber kontinuerlig for å fikse det. 

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid krav til god kontrast på noen sider som ligger under Program- og emneplanarkiv 2005–2023.

 Det er vanskelig for alle brukere å skille mellom tekst og bakgrunn. Vi mangler ressurser og jobber kontinuerlig for å fikse det.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen få steder med figurer som viser data eller en graf som mangler forklarende tekst. Vi jobber kontinuerlig med å identifisere disse bildene og legger til tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen lenker uten tekstalternavtiver eller beskrivelsen er ikke tydelig nok. 

Særlig på på nettsider som ligger under Program- og emneplanarkiv 2005–2023 er lenketesten ofte gjentatt. 

Det kan være vanskelig for vedkommende å vite når de forlater nih.no eller å vite hvilke nettsted de skal til. 

 Vi mangler kompetanse og jobber kontinuerlig for å fikse det. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid krav for å markere et annet språk i koden. Det kan føre til misforståelse av siden sturktur for de som bruker maskinlesere. 

Vi mangler kompetanser og jobber kontinuerlig for å rydde opp i innholdet. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Norges idrettshøgskole (NIH) jobber vi kontinuerlig og målrettet med å møte krav for universell utforming på nih.no. Rettinger av uu-brudd er nå en del av vårt regelmessig arbeid av kvalitetssikring av innhold på våre digitale flater. Vi har etablert en arbeidsgruppe og har en webredaksjon som jobber med å bistå ansatte og enheter i dette arbeidet.

Likevel har NIH tekniske og redaksjonelle utfordringer med universell utforming. Arbeidsgruppen og webredaksjonen jobber med plattformleverandører og utviklere for å identifisere og rette opp tekniske feil.

Vi har også mange publisister som mangler kunnskap om universell utforming. Vi har økt fokus på opplæring i UU og bearbeider nye rutiner og prosedyrer.