Tilgjengelighetserklæring for nih.no

 • nih.no
 • NORGES IDRETTSHØGSKOLE, organisasjonsnummer 971 526 033

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES IDRETTSHØGSKOLE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nih.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det ikke er mulig å legge inn tekstalternativ for noen bilder og ikoner i CMS-et vi bruker. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i bilde på transportsider og ikoner i bunninnhold.

Noen få frames og iframes er innhentet fra andre tjenester og vi kan ikke legge til alternativtekst. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet til teksting av videoer. Noen videoer har teksting og vi jobber kontinuerlig med å legge ut synkroniserte tale og dialog i våre videoer. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet til etikketer for inputfelter. Det er vanskelig for alle brukere å benytte filtrering på våre nettsider. 

Noen maler oppfyller ikke alltid kravet til koding som ligger bak til innholdet som ligger front. Det kan være vanskelig for noen brukere å skjønner hierarikiet på disse sidene. 

Vi oppfyller ikke alltid kravet til overskrifter i tabellene. Vi mangler kompetanse og jobber kontinuerlig for å fikse det. Det er vanskelig for alle brukere å skjønner hierarikiet i disse tabellene. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

På noen maler viser det ikke understrekk under hyperlenker. Fargeblinde brukere kan slite med å forstå forskjellen mellom tekst, aktive lenker og besøkte lenker. Vi må bestille stilen til vår CSS-stylesheet. 

Tilgjengelige alternativ

Understrekken til hyperkoblingen vises når markøren svever over lenken (hover). 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har en forekomst der kontrast ikke er bra nok. Navigasjonsmenyen til innhold som er speilet i strukturen (NO | EN) har dårlig kontrakst. Vi må bestille formatteringen til vårt CSS-stylesheet. 

Tilgjengelige alternativ

Lenke-ID ("norsk" eller "English") vises når markøren svever over lenken (hover). 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen få steder med figurer som viser data eller en graf som mangler forklarende tekst. Vi jobber kontinuerlig med å identifisere disse bildene og legger til tekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det oppstår noe tap av innhold ved å endre tekststørrelser eller linjehøyde.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes ikke en mekanisme ifor å avvise, eller lukke, det ekstra innholdet uten å flytte musepekeren

Det er mulig å bruke ved å holde musepekeren over innholdet og at ekstra innholdet forblir synlig helt til brukeren flytter musepekeren eller fokus, eller informasjonen ikke lenger er gyldig.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen lenker uten tekstalternavtiver eller beskrivelsen er ikke tydelig nok. Det kan være vanskelig for vedkommende å vite når de forlater nih.no eller å vite hvilke nettsted de skal til. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Publisistene forstår ennå ikke forskjellen mellom fett-skrift og overskrift. Det kan føre til misforståelse av siden sturktur for de som bruker maskinlesere. 

Vi jobber kontinuerlig for å rydde opp i innholdet. 

Tilgjengelige alternativ

Ja, vi har ferdig formatterte overskrifter 1 - 6 og vi jobber med å få dem på plass der det gjelder. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Norges idrettshøgskole (NIH) jobber vi kontinuerlig og målrettet med å møte krav for universell utforming på nih.no. Rettinger av uu-brudd er nå en del av vårt regelmessig arbeid av kvalitetssikring av innhold på våre digitale flater. Vi har etablert en arbeidsgruppe og har en webredaksjon som jobber med å bistå ansatte og enheter i dette arbeidet.

Likevel har NIH tekniske og redaksjonelle utfordringer med universell utforming. Arbeidsgruppen og webredaksjonen jobber med plattformleverandører og utviklere for å identifisere og rette opp tekniske feil.

Vi har også mange publisister som mangler kunnskap om universell utforming. Fremover vil vi ha økt fokus på opplæring og vi vil bearbeide nye rutiner og prosedyrer.