Tilgjengelighetserklæring for paragraf112.no

  • paragraf112.no
  • FREDRIKSTAD KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 039 541
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har nøye og grundig arbeidet med å sikre at vår løsning er universelt utformet, med særlig vekt på brukernes behov. Dette omfatter ikke bare selve innholdet, men også implementeringen av en tilgjengelighetswidget direkte på siden. Denne widgeten gir brukerne muligheten til å tilpasse opplevelsen etter deres individuelle preferanser, slik som endring av kontrast, skriftstørrelse og andre tilgjengelighetsparametere. Vår målsetting er å sikre at alle brukere, uavhengig av eventuelle begrensninger eller behov, kan dra nytte av og engasjere seg i vårt innhold på en enkel og tilgjengelig måte.