Tilgjengelighetserklæring for sporveien.com

 • sporveien.com
 • SPORVEIEN AS, organisasjonsnummer 915 070 434

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SPORVEIEN AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sporveien.com slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

De fleste av sidene inneholder en alternativ tekst som kan benyttes av. Den alternative teksten som finnes inneholder filnavn som beskrivelse og er da ikke gyldig for 1.1.1

Innhold som bryter kravet i regelverket

Merknad: En mengde bildeelementer mangler en god alternativ tekst inkludert i bilde, noe kontekst står rundt, men selve bilde er ikke forklart.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Merknad: Dette gjelder kun på siden “Våre prosjekter”, alt annet vil denne være ja. På denne siden er det ikke mulig å endre tekstavstand fordi det er satt en fast høyde på elementer, og det vil gjøre at innholdet klippes av.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Dette krever innleie av ekstern ekspertise. Sporveien har gjennomført forprosjekt og er nå inne i hovedprosjekt med å bytte ut våre gamle nettsider med nye som skal oppfulle alle nye krav til WCAG. Basert på at prosjektets estimerte leveranse for nye nettsider er august 2023, anser vi det for en unødvendig stor byrde for Sporveien tatt i betraktning at det ikke er midler eller interne ressurser tilgjengelige for å oppfylle dette kravet for de gamle nettsidene.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ikke fått sjekket dette grundig nok enda.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Sporveien er opptatt av at alle krav til Universell utforming skal følges. Dette har vært, og er, et må-krav mot ny leverandør av nye nettsider som er planlagt publisert høsten 2023