Tilgjengelighetserklæring for Microsoft Sharepoint Online (UDE)

 • Microsoft Sharepoint Online (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Microsoft Sharepoint Online (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Mange nettdeler introduserer en nivå 2-overskrift til sider uten å gi brukere mulighet til å endre dette overskriftsnivået.

For overskrifter lagt til sider ved hjelp av tekstwebdelen, nedgraderes overskriftsnivået sideforfatteren spesifiserer med én når det presenteres for sluttbrukeren (f.eks. vil en overskrift som en sideforfatter setter til nivå 1 bli presentert som overskriftsnivå 2 i endelig HTML). Hensikten med dette er å sikre at sidetittelen alltid er det eneste overskriftsnivå 1 på siden og unngå konflikter med overskriftsnivåer når brukere kopierer og limer inn fra andre kilder.

Tabeller lagt til med tekstwebdelen har ikke kolonne- eller radoverskrifter definert.

Innhold som bryter kravet

Endring av nettleserens zoomnivå øker ikke tekststørrelsen for PowerApps-apper som er innebygd på en SharePoint-side med PowerApps-nettdelen.

Innhold som bryter kravet

Reflow støttes for alle scenarier bortsett fra sideredigering, som krever en todimensjonal layout for mening og bruk.

Dokumentbiblioteker er tilgjengelige med 400 % zoom, men krever todimensjonal rulling for mening og bruk.

Innhold som bryter kravet

Noen aktivitetskort, egendefinerte alternativknapper og tittelen på videoer i Stream-nettdelen flyter ikke riktig når tekstavstanden og/eller linjehøyden økes.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

I Sideanalyse-ruten som er tilgjengelig fra analysealternativet i kommandolinjen på en SharePoint-side, er ikke "Unike seere"-alternativene for "Sidetrafikk etter tid"-diagrammet tilgjengelige eller operative med tastaturet alene.

For noen tilfeller av Stream-videospilleren, hvis en innstillingsmeny er åpen mens videoen er i fullskjerm, vil escape-tasten gå ut av fullskjerm i stedet for å lukke innstillingsmenyen.

Lenker på enkelte feilskjermer for en PowerApp-app som er innebygd på en SharePoint-side, kan ikke nås eller betjenes med et tastatur alene.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

SharePoint gir ikke sideforfattere en måte å angi/endre språket for bestemte deler av siden.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Navn, roller og verdi er ikke riktig definert for tekstredigeringsprogrammet i kodesnutt-webdelen. Skjermleserbrukere kan imidlertid inkludere og redigere kodebiter på SharePoint-sider ved å bruke Markdown-nettdelen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .