Tilgjengelighetserklæring for nsm.no

 • nsm.no
 • NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM), organisasjonsnummer 985 165 262
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nsm.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen bilder som mangler alternativtekst eller som kunne hatt bedre beskrivelse av bildet. Alternativtekster vil bli kontrollert og korrigert i forbindelse med revidering av innhold.

Innhold som bryter kravet

Eldre podcaster er ikke transkribert. Et fåtall videoer mangler teksting. 

Innhold som bryter kravet

Et fåtall, eldre videoer mangler teksting. 

Innhold som bryter kravet

Et fåtall, eldre videoer mangler teksting og synstolking. 

Innhold som bryter kravet

På enkelte sider er det tomme html-elementer. I tilbakemeldingsfunksjonen er beskrivelsen ikke knyttet til feltet på riktig måte. 

Innhold som bryter kravet

For noen sider som har bildebanner med tekst og lenke, oppfyller ikke lenketeksten kravene til kontrast. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes eksempler på bilder av tekst på nettstedet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Filtervalg på sider for regelverk og publikasjoner kan ikke nås med tastatur. Tilsvarende kan ikke underpunkter i sidemenyer ekspanderes med tastatur. 

Innhold som bryter kravet

I tilbakemeldingsfunksjonen er det feil fokusrekkefølge på knappene for svarene ja og nei. 

Innhold som bryter kravet

I oversikt over tilgjengelig skjemaer har flere lenker samme navn, fordi språkversjon av skjemaet er satt som lenketekst. Vi vil jobbe for å forbedre malen. Enkelte lenker på nettstedet har mangelfulle lenketekster, disse vil bli oppdatert i revidering av innhold. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes objekter som har lik id på nettstedet. Det finnes også eksempler på kode som har ugyldig html. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .