Tilgjengelighetserklæring for Krodsherad.kommune.no

 • Krodsherad.kommune.no
 • KRØDSHERAD KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 962 855
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRØDSHERAD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Krodsherad.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn på nettsidene til Krødsherad
kommune der bilder mangler alternativ tekst. For
mer informasjon se avsnitt "Alternativ bildetekst" i vedlagt statusrapport. 

Tilgjengelige alternativ

Muligheten for å legge inn alternativ tekst på bilder kom lenge etter at vi etablerte nettsiden. Noen bilder har alternativ tekst, andre bilder på eldre artikler har ikke dette. 

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av videoer uten teksting på
nettsidene til Krødsherad kommune.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av lister som ikke er kodet som
lister, se avsnitt "Liste".

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn på nettsidene til Krødsherad
kommune der elementer har dårlig kontrast. Se
avsnitt "Tilstrekkelig kontrast skal sikre god
lesbarhet" i vedlagt statusrapport. 

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn der elementer overlapper hverandre
ved zoom, se avsnitt "Nettstedet er brukbart med
tekstforstørrelse" i vedlagt statusrapport. 

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn der ikke- tekstlig innhold har for svak
fargekontrast, se avsnitt "Tilstrekkelig kontrast skal
sikre god lesbarhet" i vedlagt statusrapport. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

FAQ- spørsmål kan ikke åpnes ved hjelp av
tastaturnavigasjon.

Innhold som bryter kravet

Acos vil fjerne hurtigtaster for hopp til innhold, søk og
meny i fremtidig versjon.

Innhold som bryter kravet

Nettsidene til Krødsherad har hopp til innhold som
fungerer på forsiden. Når brukeren går til hopp til
innhold på undersider lastes forsiden.

Tilgjengelige alternativ

Nettsidene til Krødsherad har hopp til innhold som
fungerer på forsiden.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn på nettsidene til Krødsherad
kommune der lenkemålet ikke fremgår tydelig av
lenketeksten. Se avsnitt "Lenker skal være
beskrivende" i vedlagt statusrapport. 

Tilgjengelige alternativ

For noen lenker fremgår en tydelig lenketekst. 

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av noen få elementer som mangler
fokusmarkering, se avsnitt.

Tilgjengelige alternativ

Det skal være mulig å
navigere med tastatur.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er avdekket sider med kodefeil, se avsnitt "Koden
skal følge gjeldende standarder" i vedlagt statusrapport. 

Tilgjengelige alternativ

Kodefeil gjelder enkelte sider, ikke alle. Men det finnes ikke noe alternativ ved de sidene som har kodefeil. 

Innhold som bryter kravet

Inputfelt og søkeknapp har samme tekst se avsnitt for
"Koden skal følge gjeldende standarder" i vedlagt statusrapport. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I vedlagt statusrapport ligger en oversikt over alle krav som ikke er oppfylt, eller bare delvis oppfylt. Det er en plan fra leverandør Acos sin side å rette opp enkelte feil ifht UU krav i senere oppgraderinger. Dette har ikke vi mulighet til å utføre selv. Fra kommunen sin side vil dette være ett kontinuerlig arbeid. Det er dessverre slik at vi har knappe ressurser på disse områdene, slik at det vil ta tid å få rettet opp, det vil også være ett kostnadsspørsmål hele veien.