Tilgjengelighetserklæring for rvts.no

 • rvts.no
 • PILAR: KOMPETANSETJENESTEN FOR PSYKISK HELSE OG BARNEVERN, organisasjonsnummer 980 633 004
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
PILAR: KOMPETANSETJENESTEN FOR PSYKISK HELSE OG BARNEVERN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på rvts.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Meningsbærende bilder er ikke beskrevet i alternativ tekst, på grunn av kapasitet til å prioritere dette arbeidet. Konsekvensen for brukeren er at hen kan ha utfordringer med å tolke bildene eller mister tilleggsinntrykket bildene gir av ressursene som beskrives. Arbeidet vil prioriteres forbedret i 2024/2025.

Tilgjengelige alternativ

Ressursene det er bilder av er beskrevet i tilhørende tekst.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Nettstedet tilbyr innhold som er utviklet av flere samarbeidende sentre, og hvor det kan være filmer som er forhåndsinnspilt og som ikke er synstolket. Vi vil fortløpende forbedre dette i 2024/2025.

Innhold som bryter kravet

Enkelte illustrative bilder inneholder tekst, f.eks. ulike verktøy eller nettsteder under "ressurser". Konsekvensen for brukeren er at hen kanskje ikke vil kunne lese titler og utdrag på bildene, men dette anses ivaretatt i tilhørende tittel.

Tilgjengelige alternativ

Eksemplene som vises fra filmer, app-er, nettsteder, med mer, anses ivaretatt i tilhørende tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes ikke søk (annet enn under "ressurser") eller nettsted-kart på rvts.no. Vi har vurdert at dette ikke er nødvendig fordi nettstedet er begrenset i omfang og fordi primærnavigasjonen trolig er tilstrekkelig.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .