Tilgjengelighetserklæring for https://booking.onacos.no/sandnes/

  • https://booking.onacos.no/sandnes/
  • SANDNES KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 137
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SANDNES KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på https://booking.onacos.no/sandnes/ slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Valg av dato for å booke en saksbehandler innfrir ikke kravet. Booking er laget som en kalender der folk kan velge dato ved å trykke på knapp, kalender er ikke programmert i hht til uu fordi den kun tilbyr visuell visning av hvilke dager som er ledig/opptatt. 
Dette påvirker personer med:

Synshemming, herunder avgrensa syn og manglende fargesyn

 

Innhold som bryter kravet

Et overskriftsnivå hoppes over (f.eks. en <h1> etterfølges av en <h3>, uten mellomliggende <h2>). 

Ved tabulering vil bruker aldri få tak i elementet som viser hvilke tidspunkt som er booket.

Dette påvirker personer med:

Synshemming, herunder avgrensa syn og manglende fargesyn


 

Innhold som bryter kravet

Et overskriftsnivå hoppes over (f.eks. en <h1> etterfølges av en <h3>, uten mellomliggende <h2>). 

Ved tabulering vil bruker aldri få tak i elementet som viser hvilke tidspunkt som er booket.

Dette påvirker personer med:

Synshemming, herunder avgrensa syn og manglende fargesyn

Innhold som bryter kravet

Leverandør sier at fix for dette kommer i neste oppgradering

Tilgjengelige alternativ

God ledetekster

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kalender er vanskelig å bruke med tastaturnavigering. Leverandør jobber med å løse utfordringen og implementere dette i løsninger


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .