Tilgjengelighetserklæring for nettsted

Uustatus.no
 • Uustatus.no
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 991 825 827

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukerer som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIGITALISERINGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Uustatus.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold på siden som har tvunget visningsretning (uten at dette er nødvendig). Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at innhold ikke alltid presenteres korrekt i forhold til brukerens preferanser. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Formålet med inndataskjemafelt kommer ikke fram i koden for alle skjemaelement, dette medfører at nettleser eller skjermleser ikke alltid henter ut og presenterer formålet med skjemafeltet for brukeren. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ved noen tilfeller vil man miste innhold som zoomes inn inntil 400%. Dette betyr at man ved noen tilfeller vil miste tekst og annet innhold. Dette skyldes rammeverket. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikon dekker deler av tekstfelt og tekst i sidemeny forsvinner i disse tilfellene:

Linjehøyde 1,5 ganger skriftstørrelsen.
Avstand etter avsnitt 2 ganger skriftstørrelsen.
Avstanden mellom bokstaver i blokker av tekst (sperring)  0,12 ganger skriftstørrelsen.
Avstanden mellom ord 0,16 ganger skriftstørrelsen.

Det betyr at brukeren ikke kan styre tekststørrelsen til sine preferanser uten å miste innhold. Dette skyldes rammeverket. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har innhold som kommer til syne ved fokus med tastatur eller musepeker. Dersom man flytter fokus fra elementet til informasjonen som kommer opp, forsvinner innholdet. Dette gjør at brukeren ikke får nok tid til å lese informasjonen som kommer opp. Dette skyldes bruk av en tredjepartsløsning (rikteksteditor) som ikke er universelt utformet. Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På enkelte sider blir det presentert nytt innhold dersom man flytter fokus mellom svaralternativer. Det nye innholdet kan komme overraskende på brukerne. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke korrekt markering med role="status" når statusbeskjeder blir gitt. Dette kan føre til at brukeren ikke blir oppmerksom på viktige endringer eller oppdateringer på nettsiden. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Tilsynet for universell utforming av ikt har ansvar for å følgje opp forskrift om universell utforming av ikt-løysingar, knytt til likestillings- og diskrimineringslova.

Gjennom daglig bruk og via tilbakemeldinger fra brukerne blir vi oppmerksomme på uu-feil i våre egne løsninger. Når vi lager nytt innhold sjekker vi dette opp mot WCAG-kravene, og med testverktøy, før vi publiserer.