Tilgjengelighetserklæring for Nettsiden til Øyer kommune

 • Nettsiden til Øyer kommune
 • ØYER KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 185
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ØYER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nettsiden til Øyer kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ikke alt innhold er har alternativ tekst, noe vi jobber med å forbedre. Konsekvensen for brukerne er at de kanskje ikke får opplest innholdet riktig eller at innholdet framstår mangelfullt for dem som bruker hjelpemidler.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Nettsiden har bl.a. video med live-innspillinger av kommunestyremøter som ikke er tekstet. Videoer som er ressurskrevende å tolke og tekste. Gamle innspillinger blir lite brukt. Vi mener dette faller inn under «krav som er for krevende og gir et for uforholdsmessig stor byrde», slik det er beskrevet på Uutilsynet sine nettsider.

En del av vår begrunnelse ha vi hentet fra Aventia sine nettsider som omhandler en automatisk tekstingsmodul, sitat: «Det er en del usikkerhet fremdeles slik vi ser det. Teknologien er på det nivået den er, og det betyr også at kvaliteten varerier litt fra kommune til kommune og person til person. Dette kan avhenge av lydkvalitet, hvor fort en politiker snakker, dialekt og mye mer.
Derfor opplever vi nå også en del kommuner som revurderer hele tilbudet om å la videopptak ligge ut i etterkant av direktesending for å omgå kravet til teksting av innhold som ligger lengre enn 14 dager. Dette har vi fått bekreftet fra Uutilsynet at IKKE er ønskelig og imot hele hensikten til kravet. Dette vil gjøre at man står lenger unne å oppfylle kravene til Universell Utforming og vil gjøre disse møtene mindre tilgjengelig for innbyggerne enn om man velger å ikke tekste innholdet. Når kommunen skal levere inn sin tilgjengelighetserklæring i februar vil det å ha videoer liggende i arkiv være et positivt tiltak.» 

Innhold som bryter kravet

Ikke alt innhold er kodet slik det ser ut som, noe vi jobber med å forbedre. Konsekvensen for brukerne er at de kanskje ikke får opplest innholdet riktig eller at innholdet framstår mangelfullt for dem som bruker hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Det finnes grafer og tegninger som kun er basert på farge. Dette betyr at brukere av disse sidene kanskje ikke forstår meningen med illustrasjonen.

Innhold som bryter kravet

For dårlig kontrast på linker og noen knapper m.m. Bedt vår nettside-leverandør CustomPublish om å rette dette. 
Konsekvens for brukere er at de kanskje ikke ser eller får med seg linken eller knapper.

Innhold som bryter kravet

For dårlig kontrast på linker og noen knapper m.m. Bedt vår nettside-leverandør CustomPublish om å rette dette. 
Konsekvens for brukere er at de kanskje ikke ser eller får med seg linken eller knapper.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Stort sett greit, men på noen av sidene er ikke dette gjennomtenkt. Vi har også noen PDF-sider som mangler titler. Dette gjør det noe vanskeligere for brukere av vår portal å navigere seg godt rundt.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle lenkers mål fremgår tydlig. Dette kan føre til at brukere ikke vet hvor lenkene fører. 

Innhold som bryter kravet

Stort sett greit, men trenger en gjennomgang av ledetekst. Jobber med å forberede dette. Konsekvenser er at enkelte brukere ikke vil forstå hvilken side de er på eller hvordan de skal fylle ut skjema.

Innhold som bryter kravet

Vi har mange forskjellige skjemaleverandører. Vi har ingen mulighet til å sjekke alle ledertekster. Konsekvensene er at vi ikke er sikre på at  brukerne får en god brukeropplevelse.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Sjekket mot ACOS-skjema vi har brukt, det er i dette verktøyet vi har de fleste skjemaer. Det ser bra ut der.
Men vi bruker flere ulike eksterne leverandører av skjemaer, så vi har ingen forutsetning for å kvalitetssikre og sjekke ledetekstene. Konsekvensen er at vi ikke vet om brukerne får gode brukeropplevelser av alle skjemaene våre.

Innhold som bryter kravet

Sjekket mot ACOS-skjema vi har brukt, det er i dette verktøyet vi har de fleste skjemaer. Det ser bra ut der.
Men vi bruker flere ulike eksterne leverandører av skjemaer, så vi har ingen forutsetning for å kvalitetssikre og sjekke ledetekstene. Konsekvensen er at vi ikke vet om brukerne får gode brukeropplevelser av alle skjemaene våre.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider oppfyller ikke dette kravet. Vi skal gå gjennom nettsiden vår og forbedre disse sidene fremover. For brukeren kan det være vanskelig å forstå innholdet på siden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er i arbeid med nye nettsider med ny leverandør som vil komme på plass i løpet av 2024. I ny løsning vil vi tilstrebe å ha så god tilgjengelighet som mulig. Vi vil lage ny erklæring så fort ny nettside er på plass.