Tilgjengelighetserklæring for Trøndelag fylkeskommune

 • Trøndelag fylkeskommune
 • TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 817 920 632
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Trøndelag fylkeskommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen avvik fra dette kriteriet. Disse kan påvirke brukeropplevelsen for mange med skjermleser. De stopper imidlertid ikke for denne brukergruppen.

Avvikene inkluderer:

 • Noen bilder har ingen alt-attributt.
 • Meningsbærende bilder må ha bedre beskrivelse.

Dette kriteriet handler mer om hvordan vi som organisasjon bør tenke - når vi jobber med dekorative elementer og bilder – hvor vi må utvikle en god retningslinjer for å løse problemet.

Innhold som bryter kravet

På nettstedet er det en podcast som inneholder mange lydfiler. Hørselhemmende eller døve brukere får ikke tilgang til denne informasjonen. For at disse brukerne skal ta del av denne informasjonen, bør det også finnes tekstversjoner av lydfilene.

Vi vil se på mulighetene for å kunne tilby et tekstalternativ til lydfilene.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen videoer uten undertekster i dag. Flere av disse videoene er ganske gamle.

Dette blir problematisk for brukergruppen som ikke kan høre lyden i videoene våre. Ettersom de ikke kan ta del i innholdet uten undertekster.

Vi vil gå gjennom hvilke videoer vi må beholde og i slike tilfeller supplere disse med undertekster.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har ganske omfattende problemer med dette kriteriet. Da det ikke er tilstrekkelig kontroll på hvordan redaksjonelt innhold skal publiseres og det heller ikke er noen retningslinjer for utviklerne.

Problemene er som følger:

 • På mange sider opplever vi at overskrifter hopper nivåer.
 • Det er noen punktlister og nummererte lister som ikke er programmatisk satt opp riktig.
 • Det finnes sitater på nettstedet som ikke er kodet slik den skal.
 • For øyeblikket er det mange visuelle overskrifter som er kodet med <div> i stedet for for <h>.
 • Flere ulike nav-elementer uten spesifikasjon.

Disse feilene gjør det vanskelig for personer med skjermlesere å forstå hvordan strukturen og innholdet ser ut i enkelte aspekter av nettstedet. Vi starter forbedringsarbeidet i 2023.

Innhold som bryter kravet

Det er viktig at leserekkefølgen som leses opp for hjelpemidler samsvarer den visuelle leserrekkefølgen. Vi har oppdaget at det er et avvik  i headeren, hvor fokuset i tastatur- og stemmestyringsnavigering først er på logoen, deretter menyen øverst til høyre, søkefunksjonen og til slutt "Finn ansatt" før den går til hovedmenyen.

Dette kan være problematisk for flere brukergrupper, for eksempel for de som navigerer ved hjelp av tastaturet og de som navigerer ved hjelp av skjermleseren.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen avvik angående farger og kontraster på nettsiden.

Vi har oppdaget at det finnes en stor variasjon i utseende for lenkene på nettstedet. Mange av dem bruker kun farge for å skille seg fra vanlig brødtekst, noe som kan skape problemer for brukere som er svaksynte eller fargeblinde, siden de kan ha problemer med å skille mellom lenkene og vanlig tekst. 

For å gjøre det enkelt å forstå hensikten med lenker, er det greit å spesifisere hva som skjer direkte i lenketeksten. Hvis tanken åpner seg i en ny fane, eller om lenken går til et PDF-dokument, er det bra at dette står i teksten.

Målet vårt er å nå en kontrastverdi på 3:1 for ikoner og illustrasjoner. Samt skape tydeligere lenker. Slik at det skal være enkelt å bruke nettsiden for de som er fargeblinde eller svaksynte.

Innhold som bryter kravet

Det er flere bilder som inneholder tekst i seg, noe som påvirker flere brukergrupper, som brukare med skjermlesere eller de som trenger forstørrelse.. Vi finner blant annet organisasjonskart og andre større illustrasjoner av ulike flyter på nettsiden. Diagrammene som vi fant har også svært dårlig oppløsning – noe som gjør det umulig for seende brukere å kunne se informasjonen også.

Derfor vil vi se på et alternativ til å formidle samme informasjon via tekst i stedet.

Innhold som bryter kravet

Vi har et avvik angående brødsmulestien på nettsiden, som har for lav kontrastverdi. Målet vårt er å nå en kontrastverdi på 3:1 for ikoner, lenker og illustrasjoner. Slik at det skal være enkelt å bruke nettsiden for de som er fargeblinde eller svaksynte.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er et problem på nettstedet når det kommer til navigering ved hjelp av tastaturet. Det er én funksjon som ikke kan nås med tastaturet – filtreringen i søkefunksjonen. Det tar opp en snarvei til hovedinnholdet i selve filtreringen. Men resten av filtreringen er ikke tilgjengelig med tastaturet. Det er litt uklart hva dette skyldes, for eksempel er det en knapp på "Filtrer søket ditt", men denne kan heller ikke aktiveres med tastaturet.

Vi vil se på muligheten for å kunne bruke skjemaet også med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har et sted hvor det er et problem med en ulogisk leserekkefølge. Vi ser at leserekkefølgen blir ulogisk i headeren. Her flyttes fokuset fra søkefeltet og ned til «Finn ansatt», hvor det mest logiske hadde vært hvis den går fra søkefeltet til "Våre tjenester".

Vi vil se på en løsning på dette problemet i 2023.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har noen avvik fra dette kriteriet i dag:

 • På noen sider finner vi lenker som bare sier «her» eller «les mer».
 • Vi ser et lignende problem i footern, hvor telefonnummeret kun leses opp som tall. I stedet for å presisere at det er et telefonnummer i lenkebeskrivelsen.
 • Noen lenketekster er ikke beskrivende nok.

Vi har litt arbeid å gjøre for å gjøre lenker klarere for brukere med skjermlesere. Med økt klarhet vil det også legge til rette for personer med kognitive problemer som vil få hjelp til å forstå hva som skjer når de klikker på en lenke. Her trenger vi tydeligere føringer på hvordan en lenke skal utformes i kommunen.

Innhold som bryter kravet

På nettsiden har vi funnet flere tilfeller der det er på hvor det er tomme overskriftskoder på siden, som H1, som skal beskrive hovedformålet på siden. Når denne er tom, vil den bli opplest som "blank" av skjermlesere. Underoverskrifter plassert som H2 vil også bli påvirket av denne tomme H1, noe som kan skape forvirring for skjermleserbrukere.

Dette er først og fremst en redaksjonell feil. Som vi skal se på å justere i 2023.

Innhold som bryter kravet

Vi har oppdaget flere steder hvor fokusmarkøren ikke er tilstrekkelig nok og bruker en farge som ikker når kontrastkravene (3:1).

 • Det et eksempl er søkefunksjonene, der fokusmarkøren kan plutselig forsvinne og den eneste indikasjonen på at feltet er aktivert er tilstedeværelsen av en markør i inntastingsfeltet.
 • Den grå nyansen som brukes til knapper har også utilstrekkelige kontraster, med en kontrastverdi på 1,7:1.
 • Den gule fargen på lenkeboksen som brukes for lenker har en kontrastverdi på 1,2:1.

Generelt kan det være vanskelig for alle brukere å se at disse elementene får fokus, men for fargeblinde brukere blir dette helt umulig. Brukere med oppmerksomhets- eller korttidshukommesebegrensninger vil også ha nytte av en visuell pekepinn på hvor fokuset er plassert. Dette er også et problem for brukere som er avhengig av forstørrelsesglass eller zoom for å se elementene.

Her må vi gjøre forbedringer i vårt grafiske formspråk slik at det fungerer bedre i forhold til UU.

Innhold som bryter kravet

Det er viktig at den visuelle hjelpeteksten også formidles til hjelpemidler, alik at de formidles til skjermleserbrukere. Vi har funnet et avvik angående dette i forbindelse med søkefeltet under "Finn ansatt".

Her er overskriften «Finn ansatt» som hjelpetekst for å søke etter en ansatt. Men akkurat nå er den ikke inkludert i aria-label for søkefeltet. Dette gjør det vanskelig for brukere som bruker hjelpemidler med stemmestyring eller hvis de bruker skjermlesere.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Innhold på et annet språk skal merkes i koden med lang-attributtet. Dette er for at hjelpeteknologier som skjermlesere skal kunne lese språket i riktig tale. Det er ingen språkspesifikasjon spesifisert i koden for tekst som er på engelsk eller samisk.

Det redaksjonelle grensesnittet tillater ikke flagging av avvikende språk i dag. Derfor er dette et større problem å undersøke i årene som kommer.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har noen mangler i forhold til hvor robust koden er – for å kunne fungere godt for personer med skjermlesere, stemmestyring eller andre typer hjelpemidler. I våre analyser av nettstedet har vi funnet:

 • Vi har funnet steder hvor ID-ene ikke er unike.
 • Lenke er merket med CSS ::before.

Dette er en dialog vi må ha med vår nettsideleverandør. Slik at de blir justert.

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet mange avvik angående dette kriteriet på nettsiden. Dette inkluderer blant annet:

 • Når man for eksemepl søker etter ansatt vil man ikke få en tilbakemelding når det er fulllført, og det er ikke mulig å se antall søketreff.
 • I søkefunksjonen er det en filtreringsfunksjon som ikke informerer skjermleseren om hvilket valg som er aktivert og ikke.
 • Ingen dokumenter er UU på nettsiden i dag.
 • De fleste iframes er kodet med en tittel-attributtet. Imidlertid er det enkelte sider hvor det finnen en iframe uten et tilgjengelig navn.
 • I tillegg til at videoer må ha et tittelattributt, må dette også være beskrivende. I mange tilfeller er det forbedringspotensial når det gjelder hvordan tittelen er skrevet på videoer.
 • Enkelte knapper behøver en bedre beskrivelse.
 • Vi har oppdaget en dobbel lesing av skjemafeltet i søkefunksjonen.
 • I modulene for nyhetsartikler er all teksten for øyeblikket en del av lenkebeskrivelsen, noe som resulterer i at skjermleseren leser opp all teksten
 • Vi har lagt merke til at nettsiden bruker aria-expanded på utvidbare knapper. Men vi ser imidlertid et overforbruk av aria, da knappene også bruker aria-haspopup. Dette kan føre til at knappene kanskje ikke fungerer som forventet for brukere med skjermlesere.
 • Søk-knappen i navigasjonsmenyen har et ikon uten en synlig label. Det kan være vanskelig for brukere med kognitive vansker å forstå hva disse knappene fører til.

Noen av disse er redaksjonelle feil – men mange er de som vår nettstedsleverandør må fikse. Det er imidlertid viktig at de er løst for brukergruppen som trenger skjermlesing og stemmestyring.

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet to avvik fra dette krieriet i våre analyser av nettstedet:

 • Filtreringsfunksjonene under "Finn ansatt", kalender og den vanlige søkefunksjonen oppdateres dynamisk når brukere skriver inn et bokstav, eller velger et alternativ fra filtreringsfunksjonen.
 • Kalenderfunksjonen oppdateres også automatisk når en bruker velger en av datoene, slik at listen til venstre oppdateres med hvilke hendelser som er aktuelle for den datoen.

Akkurat nå annonseres ingen av disse endringene til en bruker som bruker en skjermleser. Dette gjør det vanskelig for skjermleserbrukere å forstå at noe skjer på nettsiden. Begge disse feilene er de som vår nettstedsleverandør må justere. For at det skal fungere godt for brukere som trenger en skjermleser for å lese innholdet på siden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Rapport

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .