Tilgjengelighetserklæring for Kurs: Introduksjon til digital transformasjon - et utviklingsverktøy for ledergrupper

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kurs: Introduksjon til digital transformasjon - et utviklingsverktøy for ledergrupper slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er noen avvik fra dette kurset som påvirker brukeropplevelsen for synshemmede brukere med skjermleser. 

Avvikene inkluderer:

 • Kursvideoer mangler beskrivelse og tittel/overskrift.
 • Det er noen SVG-illustrasjoner som er dikorative på nettstedet. Som ikke er skjult for skjermlesere.

Det har blitt utviklet sjekklister hvor vi kontinuerlig fikser opp i slike problemer. 

Innhold som bryter kravet

Vi har noen videoer uten undertekster i dag. Dette blir problematisk for brukergruppen som ikke kan høre lyden i videoene våre. Ettersom de ikke kan ta del i innholdet uten undertekster.

Innhold som bryter kravet

Kurset har flere problemer knyttet til dette kriteriet. Dette er problemer som påvirker hovedsaklig synshemmede brukere med skjermleser.

Avvikene inkluderer: 

 • Visuelle overskrifter er ikke kodet som ekte overskrifter.
 • Nav-elementet er et viktig landemerke for plassering av menyen til en nettside (eller kurs). Kurset mangler nav-elementet idag.
 • Enkelte overskrifter hopper over nivåer.Vi starter forbedringsarbeidet i 2023.
Innhold som bryter kravet

Den visuelle leserekkefølgen samsvarer ikke med leserekkefølgen i HTML-koden i kurset. I koden leses knappene nederst først. Skjermleseren leser først volumknappen og innstillingsknappen. Deretter leser den menyen til venstre før den flyttes til menyen som er på toppen. Etter det hopper den ofte over innholdet i selve kurset.

Dette blir problematisk for ikke-seende brukere å forstå. Derfor må vi sjekke at koden samsvarer med den visuelle leserekkefølgen.

Innhold som bryter kravet

Vi fant en stor variasjon i hvordan lenkene ser ut på kurset i dag. Mange lenker bruker imidlertid kun farger, noe som kan være et problem for mange brukere. Dette er fordi noen brukere er enten svaksynte eller fargeblinde som ikke kan skille lenker fra ren brødtekst.

Derfor må vi utforme retningslinjer for hvordan lenker skal utformes slik at de er tydelige for alle brukere.

Innhold som bryter kravet

Vi har avvik fra dette kriteriet. Når brukeren klikker på interaktive lenker, vises en gul bakgrunnsfarge. Dette er problematisk mot den hvite tekstfargen.

Målet vårt er å nå en kontrastverdi på minst 4,5:1. Slik at det kan være enkelt å se for alle brukere.

Innhold som bryter kravet

Kurset har for tiden store problemer med at grensesnittet ikke er responsivt. Ettersom kurset i dag kun er en visning av et dokument, har dokumentet ingen alternativer for forstørrelse. Når det forstørres, tilpasses ikke visningen av dokumentet, her er det kun menyen på toppen som forstørres. Det betyr at kurset ikke kan benyttes for brukere som har behov for forstørrelse i dag. For å løse dette må hele kurset bygges om.

Innhold som bryter kravet

Som vi nevner i punkt 1.4.4, består kurset av en plattform som kun viser ett dokument. Det betyr at hele kursinnholdet består av bilder og tekst. Derfor er dette et omfattende problem i kurset. Noe som krever at vi gjenoppbygger plattformen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kurset er generelt enkelt å bruke ved hjelp av tastaturet. Men i menyen er det et uventet atferdsmønster som kan gjøre det vanskelig for brukere å forstå hvordan de skal navigere i det.

Vi vil se på muligheten for å kunne bruke menyen også med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Etter en stund vil man automatisk logges ut av kurset, hvor det ikke er mulig å forlenge økten. Dette kan oppstå når brukeren har forlatt enheten sin en stund. Her finnes det ingen advarsel for brukeren, hvor vi ser på alternativer hvor brukerne kan forlenge økten sin. Dette er et problem for alle brukere, men mest for brukere med kognitive vanskeligheter.

Innhold som bryter kravet

HTML-koden samsvarer ikke med den visuelle leserekkefølgen og derfor er leserekkefølgen også feil med tastaturnavigasjonen. Navigasjonsmenyen under innholdet kommer først i fokus, deretter menyen til venstre og til slutt menyen øverst. Derfor blir det problematisk både for de som navigerer med tastaturet og de som bruker skjermlesere til å navigere rundt på siden. Vi vil gjennomgå slik at HTML-koden tilsvarer den visuelle leserekkefølgen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er noen knapper som har en engelsk etikett hvor det ikke er merket som et annet språk i koden. Disse knappene skal være på engelsk og derfor vil problemet løses når vi bytter til riktig språk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har et avvik fra dette kriteriet. Vi har funnet en label på engelsk i kurset som er et avvik fra kursets hovedspråk (norsk). Det er viktig at det er på riktig språk (norsk i dette tilfellet) for å unngå forvirringer med hjelpeteknologier som skjermlesere. Derfor vil vi rette på dette så snart som mulig. Det er imidlertid viktig at de er løst for brukergruppen som trenger skjermlesing og stemmestyring.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Rapport

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .