Tilgjengelighetserklæring for munchiloten.no

 • munchiloten.no
 • LØTEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 950 679
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LØTEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på munchiloten.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Flere elementer har ikke tekst knyttet til bilde. Spesielt Logo, kart og innfelte elementer. Synshemmede får pga. dette ikke tilgang til informasjon i bilde og diagram der dette mangler.

Innhold som bryter kravet

Et element har ikke tekst knyttet til video. Synshemmede får pga. dette ikke tilgang til informasjon i bilde og diagram der dette mangler.

Innhold som bryter kravet

Tomme headers på nettsiden. Dette gjør det vanskeligere for alle brukere å lese innholdet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

For lav kontrast mellom bakgrunn og tekst. Dette gjør det vanskeligere for alle brukere å lese innholdet.

Innhold som bryter kravet

Noe navigasjon bli borte ved 300%-400% zoom

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

https://munch.loten.kommune.no/sprak/

Man har valgt å benytte verktøy for automatisk oversettelse av språk.

 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle pdf-er må testes i henhold til UU før de legges ut. For å minimere muligheten for at ikke-godkjente filer lastes opp har virksomheten valgt å ha færrest mulig ansatte som har denne adgangen i CMS-et. Internt utarbeides en veiledning (legges på intranett) for rett utarbeidelse av dokumenter.