Tilgjengelighetserklæring for VKM.no

 • VKM.no
 • FOLKEHELSEINSTITUTTET, organisasjonsnummer 983 744 516
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FOLKEHELSEINSTITUTTET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på VKM.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikkje alltid kravet til alternativ tekst til bilder.  Det er vanskeligere for alle brukere å lese innholdet.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen video opptak med lyd uten teksting som gjør det vanskeligere for brukere å oppfatte innholdet.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen video opptak med lyd uten teksting som gjør det vanskeligere for brukere å oppfatte innholdet.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen overskrift koder uten tekst innhold. Vet ikke om det har noen konsekvenser for brukere.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen skjemaer med noen felt med for lav kontrast mellom farger og tekst.

Innhold som bryter kravet

Teksten klippes når størrelsen endres.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Element-ID-er er ikke unike.

Innhold som bryter kravet

Skjemafelt mangler en etikett


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi skal begynne å rette opp de mangler umiddelbart. Mange feil kommer i gjennom våre delmaller og må kunne rettes. Andre feil kan lett fikses ved å legge inn alt tekst til bilder. Vi skal fjerne skjemaer, videoer og bilder som vi ikke trenger og som ikke kan lett fikses.