Tilgjengelighetserklæring for norsk-tipping.no

 • norsk-tipping.no
 • NORSK TIPPING AS, organisasjonsnummer 925 836 613
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 29 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK TIPPING AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på norsk-tipping.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere avvik på dette kravet i løsningen.

 

Generelt
Under Grasrotandelen finnes det et bilde som mangler alternativ tekst. I tillegg er det noen ikoner som ikke er meningsbærende, men som likevel er tilgjengelig for skjermleser.

 

Sportsspill

 • I Oddsen finnes det tilfeller av manglende merking og tekstalternativer i statistikk- og live-modul.
 • I Fantasy finnes det enkelte ikoner med mangelfull beskrivelse, enkelte dekorative ikoner og logoer med overflødig beskrivelse og mangelfull beskrivelse på videoer.
 • I statistikkmodulen for Oddsbomben og Tipping finnes det dekorative elementer som blir opplest for skjermleser. Det mangler også alternativ tekst på enkelte ikoner i statistikkmodulen.

 

Konsekvens
Avvikene fører til at du som bruker skjermleser ikke får tilgang til all informasjon, eller at du får overflødig informasjon. Dette kan gjøre det forvirrende å forstå innholdet og sammenhengen mellom ulike elementer på siden.

 

Årsak
Både Oddsen, Fantasy og statistikkfunksjonen for Tipping og Oddsbomben er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
For de resterende avvikene er årsaken mangelfull kvalitetssikring ved implementering. Vi jobber fortløpende med å lukke avvik.

Innhold som bryter kravet

Det er en video under fakta og myter på spillevett-siden som mangler teksting.
Dette gjør at du som har nedsatt hørsel vil kunne gå glipp av informasjon som formidles gjennom denne videoen.

 

Årsaken til avviket er manglende kompetanse på området da videoen ble laget. Vi jobber med å sørge for at alle nyere videoer er tekstet. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere avvik på dette kravet i appen.

 

Generelt 

 • Det finnes enkelte sider med flere overskrifter på nivå 1 og noen eksempler hvor overskrifter ikke er i riktig rekkefølge. 
 • Innholdsfortegnelsen i kundevilkår og spilleregler er kodet som en tabell og ikke som en liste. 
 • Mine transaksjoner er ikke kodet riktig som tabell.
 • Det finnes feilmeldinger som ikke blir opplest for skjermleser, ved feil på registrering eller endring av betalingskort.

 

Sportsspill
 

Oddsen

 • Det er en del utfordringer i statistikk- og livemodulen i Oddsen som gjør at det er utfordrende å bruke denne delen av løsningen med skjermleser. Mye av informasjonen har mangler eller feil i struktur.
 • Det er også en utfordring at det er mangelfull beskrivelse på knappene for levering av spill, noe som gjør det vanskelig å forstå hva og om du kan spille.
 • Hvis det oppstår feilmelding ved betaling av spill vil ikke disse bli opplest av skjermleser.

 

Fantasy 
I Fantasy er det flere avvik på dette kravet. Det gjelder blant annet overskrifter som ikke er riktig kodet, lister og tabeller som ikke er riktig formatert og inkonsekvent bruk av landemerker. Det finnes også feilmeldinger som ikke leses høyt av skjermleser og noen tekstfelt uten tilknyttet navn.

I statistikkmodulen for Oddsbomben og Tipping er det også noen tabeller som ikke er kodet som tabeller.

 

Konsekvens
Konsekvensen av disse avvikene er at det kan være vanskelig for deg som bruker tekniske hjelpemidler å forstå innholdet og hvordan enkelte deler av innholdet henger sammen med andre deler. Det kan også være utfordrende å navigere på en effektiv måte, og for enkelte deler av løsningen vil det være utfordrende å levere spill.

 

Årsak
Både Oddsen, Fantasy og statistikkfunksjonen for Tipping og Oddsbomben er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
Årsaken til de resterende avvikene er mangelfull kompetanse/kvalitetssikring ved implementering av løsningene. Vi jobber fortløpende med å lukke avvikene.

Innhold som bryter kravet

Generelt

 • På siden om spillegrenser er det en "Les mer"-knapp, som du kan trykke på for å få opp mer informasjon om spillegrenser. Her havner ikke fokuset umiddelbart på innholdet som utvides.
 • Ved registrering eller endring av betalingskort åpnes det en modal på siden. Her er det mulig å navigere i innholdet som ligger bak denne modalen. 
 • Fokus med skjermleser er generelt inkonsekvent i løsningen. I blant begynner navigeringen i starten på siden du kommer til, og i blant havner den på helt tilfeldige steder. Dette påvirker den forventede leserekkefølgen og kan gjøre at det blir vanskelig for deg som bruker skjermleser å forstå hvor du havner når du kommer til en ny side.

   

Sportsspill

 • I betalingssteget i Oddsen er det mulig å flytte fokus til andre deler av løsningen. 
 • I Fantasy er det utfordrende å velge spillere dersom du navigerer med TAB-tasten på tastaturet. Dette da rekkefølgen ikke er logisk i forhold til plasseringen av spillerne visuelt på siden. 
 • Det er også mulig å navigere bak modalvinduer i Fantasy.

 

Konsekvens
Konsekvensen av disse avvikene er at det kan blir forvirrende for deg som bruker opplesende hjelpemidler, da du kan risikere å gå glipp av innhold eller ha utfordringer med å forstå hvor du er i løsningen. Det kan også være utfordrende å få utført handlinger på grunn av dette.

 

Årsak
Oddsen og Fantasy er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
Årsaken til de resterende avvikene er mangelfull kompetanse/kvalitetssikring ved implementering av løsningene. Vi jobber fortløpende med å lukke avvikene. 
 

Innhold som bryter kravet

Det finnes en del artikler på hjelpesidene til Kundeservice som har instruksjoner som er basert på sensoriske egenskaper. Det vil si instruksjoner som henviser til et spesifikt symbol, farge eller plassering, og som forutsetter godt syn/fargesyn. Konsekvensen av denne feilen er at det kan bli utfordrende for deg som har nedsatt syn å oppfatte instruksjonene og dermed også forstå hvordan man spiller spillet.

 

Årsaken til avviket er mangelfull kompetanse/bevissthet da artiklene ble skrevet. Vi jobber med å lukke avvikene fortløpende. 
 

Innhold som bryter kravet

Det er flere steder i løsningen at farge alene er brukt for å formidle informasjon. Dette gjelder feilmeldinger som dukker opp når du skal oppdatere kortinformasjonen din, noe av informasjonen i statistikk- og live-modulen i Oddsen og enkelte steder i Fantasy.

Dette kan gjøre informasjonen utilgjengelig eller utfordrende å forstå for deg med nedsatt syn/fargesyn.

 

Årsak
Oddsen og Fantasy er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
Årsaken til de resterende avvikene er mangelfull kompetanse/bevissthet ved implementering av løsningene. Vi jobber med å lukke avvikene fortløpende. 
 

Innhold som bryter kravet

I all hovedsak oppfyller vi dette kravet. Vi har imidlertid avvik på enkelte steder i løsningen, blant annet ved overføring av penger og i spillet Fantasy.

Dette gjør at det kan bli utfordrende for deg med nedsatt syn å se teksten.

For Fantasy er årsaken til avvikene at dette er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
For resterende avvik er årsaken mangelfull kompetanse/bevissthet ved implementering av løsningen. Vi jobber fortløpende med å lukke disse avvikene. 
 

Innhold som bryter kravet

På desktop fungerer endring av tekststørrelse bra, bortsett fra i spillet Fantasy. Det er derimot større utfordringer med dette i mobilvisning, hvor noe av innholdet kan være vanskelig å se fordi elementer flyter over hverandre.

Dette fører til at spesielt du som har nedsatt syn kan ha utfordringer med å se teksten.

For Fantasy er årsaken til avvikene at dette er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
For resterende avvik er årsaken mangelfull kompetanse/bevissthet ved implementering av løsningen. Vi jobber fortløpende med å lukke disse avvikene. 
 

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte tilfeller av bilder av tekst under sidene "Om Norsk Tipping". Dette gjør at du ikke får mulighet til å forstørre teksten eller få den opplest.

Her jobber vi med å lage nye sider, som gjør at dette avviket vil bli lukket i løpet av relativt kort tid. 
 

Innhold som bryter kravet

Vi har noe innhold i løsningen som ikke kan endres til 400% størrelse uten at informasjon eller funksjonalitet går tapt. Dette gjelder enkelte steder under Grasrotandelen, noe av informasjonen i statistikkmodulen for Oddsbomben og Tipping og enkelte elementer på sidene under "Om Norsk Tipping".

Årsaken til avviket er mangelfull kompetanse/bevissthet ved implementering. Vi jobber fortløpende med å lukke disse avvikene.
 

Innhold som bryter kravet

I våre sportsspill er det flere tilfeller av grafikk som ikke har tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen eller tilstøtende elementer.

I tillegg er det noen utfordringer med fokusmarkering som ikke har god nok kontrast. Dette gjelder både grafer i diagrammer under Grasrotandelen, utvidbare elementer på Kundeservice-sidene, enkelte knapper under Abonnement og noen utfordringer på betalingssidene.

 

Konsekvens
Konsekvensen av disse avvikene er at spesielt du med nedsatt syn kan få utfordringer med å se innhold, og også utfordringer med å se hvor du befinner deg i løsningen.

 

Årsak
De delene av våre sportsspill hvor det finnes avvik på dette kravet er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
Årsaken til resterende avvik er mangelfull kompetanse/bevissthet ved implementeringstidspunktet. Vi jobber fortløpende med å lukke disse avvikene. 
 

Innhold som bryter kravet

I statistikkmodulen inne på Oddsbomben og Tipping under "Avansert" er det ikke mulig å endre tekstavstand uten at dette påvirker lesbarheten på teksten.

Konsekvensen av dette er at det kan være utfordrende for deg som har behov for å endre stilegenskapene til teksten å se teksten.

For statistikkmodulen på Oddsbomben og Tipping er årsaken til avviket at dette er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

For kamper på Oddsen som har live-streaming er det ikke mulig å navigere i denne delen av grensesnittet med tastatur.
Noen underdeler av live-statistikk på kamper er heller ikke tilgjengelig med tastatur.

 

Under den øverste navigasjonslinjen i Fantasy er det tre elementer oppført som en faneliste (Lobby, Fantasy-bloggen og Kampstatistikk). Her er det kun Lobby som er mulig å nå med tastatur.
I Fantasy er det også noen knapper som vil gi deg mer informasjon når du holder musepekeren over dem. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig ved tastaturnavigering.

 

I Mine transaksjoner er det ikke mulig å navigere gjennom alle transaksjoner ved hjelp av tastatur.

 

Konsekvens
Konsekvensen av disse avikene er at du som bruker tastatur ikke vil ha samme mulighet til å gjennomføre handlinger i løsningen.

 

Årsak
Oddsen og Fantasy er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
Avviket i Mine transaksjoner skyldes mangelfull kompetanse/bevissthet ved implementeringstidspunktet. Vi jobber fortløpende med å lukke disse avvikene. 

Innhold som bryter kravet

Når du har vært logget inn i løsningen i 6 timer logges du automatisk ut. Her tilbyr vi ingen alternativer for å forbli innlogget.

Konsekvensen av dette er at du kan oppleve å bli avbrutt midt i en handling, uten mulighet for å stoppe dette.

Årsaken til avviket er manglende kompetanse/bevissthet ved implementering. Vi jobber med å løse dette.
 

Innhold som bryter kravet

Oddsen: Statistikk- og live-modulen bruker animasjoner som det ikke er mulig å pause eller fjerne.

Konsekvensen av disse avvikene er at du kan bli distrahert eller at animasjonene kan forsinke eller hindre deg i å gjøre den oppgaven du kom for å gjøre.

Årsaken til avviket er at Oddsen er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen sider i Fantasy, i betalingssteget og på sidene "Om Norsk Tipping" med mangelfulle sidetitler.
Dette gjør at det kan være utfordrende å orientere seg i innholdet på en effektiv måte.

For Fantasy er årsaken til avviket at dette er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
For de resterende avvikene er årsaken mangelfull kompetanse/bevissthet ved implementering av løsningene. Vi jobber fortløpende med å løse dette.
 

Innhold som bryter kravet

På de fleste sider havner fokus nede i bunnmenyen og skaper ulogisk rekkefølge ved tastaturnavigering. Dette skyldes tekniske utfordringer i rammeverket.

I "Mine spill" på Oddsen er det mange elementer som får fokus uten at du kan utføre handlinger med dem.

I Fantasy fungerer ikke fokusrekkefølgen på forsiden som den bør. Det er også mulig å flytte fokus utenfor modalvindu som er åpent.

 

Konsekvens
Konsekvensen av disse feilene er at det kan bli vanskelig å følge med på hvor du er på siden, og at du risikerer å ikke få utført den handlingen du har tenkt å utføre.

 

Årsak
Årsaken til enkelte av avvikene på dette kravet er tekniske utfordringer i rammeverket. Andre avvik skyldes tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
 

Innhold som bryter kravet

I all hovedsak oppfyller vi kravet, men det er flere avvik i spillet Fantasy. Her er det flere lenker som kan være vanskelige å forstå i sammenhengen, noe som kan føre til at det kan bli utfordrende for deg som bruker skjermleser å forstå hvor lenken leder, eller hvilken handling den utfører.

Det finnes også noen tilfeller av dette i artiklene på Kundeservice-sidene våre.

Fantasy er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
Avviket på Kundeservice-sidene skyldes mangelfull kompetanse/bevissthet på området ved implementering av løsningen. Vi jobber fortløpende med å lukke disse avvikene.
 

Innhold som bryter kravet

Generelt
På sidene under "Om Norsk Tipping" er det noen knapper/lenker til PDF-dokumenter som ikke har god nok beskrivelse.

 

Sportsspill

 • På Tipping er det mulig å se statistikk per kamp. Her er det vanskelig å vite hvilken kamp statistikken gjelder for.
 • I statistikkmodulen for Oddsbomben og Tipping blir det brukt en del forkortelser som kan være vanskelig å forstå for nye spillere, og ikke minst for deg som bruker skjermleser.
 • Det finnes også enkelte knapper som mangler en god beskrivelse.
 • I Fantasy er det noen steder hvor titler er brukt feil.

 

Konsekvens
Konsekvensen av disse avvikene er at det kan være vanskelig å forstå innholdet, og  å forstå hva en handling fører til.

 

Årsak
Årsaken til avvikene under sportsspill er at dette er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Det andre avviket skyldes mangelfull kompetanse/bevissthet ved implementering. Vi jobber fortløpende med å lukke avvikene.
 

Innhold som bryter kravet

I all hovedsak oppfyller vi dette kravet, men det er enkelte steder hvor det finnes avvik. 
Spillkuponger i Oddsen åpnes i et eget modalvindu. Her er det mulig for deg som bruker skjermleser å navigere bak dette modalvinduet, både når dette er minimert og ekspandert.

På sidene om Grasrotandelen mangler det fokusmarkering på videoavspiller.

 

Konsekvens
Konsekvensen av dette er at det kan føre til utfordringer med å se hvor du er i løsningen, og gjøre det vanskelig å utføre den handlingen du ønsker å gjøre.

 

Årsak
Oddsen er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Avviket på videoavspiller skyldes manglende kompetanse/bevissthet ved implementering. Vi jobber fortløpende med å lukke avvikene.

Innhold som bryter kravet

I all hovedsak oppfyller vi dette kravet, men det er et avvik på sidene om Grasrotandelen hvor du må sveipe horisontalt og vertikalt på en side når skjermen minimeres.
Dette gjør at det blir vanskelig for deg som har motoriske utfordringer, og også deg som er avhengig av å bruke stemmen for å navigere i grensesnittet.

 

Årsaken til avviket er mangelfull kompetanse/bevissthet ved implementering av løsningen. Vi jobber med på lage nye sider for Grasrotandelen.

Innhold som bryter kravet

I all hovedsak oppfyller vi dette kravet, men det finnes et avvik på Oddsen. Når du legger til nytt kort mangler feltene for utløpsmåned og utløpsår tilstrekkelig beskrivelse.
Dette gjør at det kan bli vanskelig for deg som bruker stemmestyring, har nedsatt motorikk og/eller har nedsatt kognisjon å forstå hva som skal fylles inn i feltene.

Årsaken til avviket er at dette er en gammel komponent. Vi jobber med å bytte ut denne.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

I Oddsen har store deler av løsningen engelsk som definert språk i koden, selv om innholdet for det meste er på norsk.

Det finnes også enkelte sider på engelsk under området "Om Norsk Tipping" som ikke har engelsk språk i koden.

Dette gjør at enkelte sider kan bli opplest med feil talesyntese for opplesende hjelpemidler, noe som kan gjøre uttalen utydelig.

 

Årsak
Oddsen er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Det siste avviket skyldes mangelfull kompetanse/bevissthet internt ved implementering. Vi jobber fortløpende med å løse dette.
 

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen avvik på dette kravet i våre sportsspill:

 • Enkelte feilmeldinger på Oddsen bruker engelsk språk selv om de kodemessig er satt som norsk.
 • Det er en kombinasjon av engelsk og norsk språk i statistikkmodulen for Oddsbomben og Tipping, uten av dette reflekteres i koden.
 • Det er også brukt engelske beskrivelser flere steder i Fantasy, som ikke er satt med riktig språk programmatisk.

   

Konsekvens
Dette gjør at enkelte deler av sidene kan bli opplest med feil talesyntese for opplesende hjelpemidler, noe som kan gjøre uttalen utydelig.

 

Årsak
Avvikene i våre sportsspill skyldes at dette er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Det siste avviket skyldes mangelfull kompetanse/bevissthet internt ved implementering. Vi jobber fortløpende med å rette opp i dette.
 

Innhold som bryter kravet

Her har vi et avvik ved registrering eller endring av betalingskort. Dersom noen av feltene er tomme vil du ikke få noen feilmelding. 
Dette kan gjøre det utfordrende å bli oppmerksom på feilen, og forstå hva som er feil.

 

Årsak
Årsaken til avviket er manglende kompetanse/bevissthet ved implementering av løsningen. Vi jobber med å rette dette.
 

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte tilfeller med avvik på dette kravet i løsningen. 
I spillet Fantasy kan det av og til oppstå feilsituasjoner som gir en feilmelding. Disse feilmeldingene har ikke tilstrekkelig forklaring på problemet og forslag til løsning.  
Det er også en utfordring at feil ved inntasting av e-postadresse flere steder i løsningen ikke gir noen gode forslag til løsning. 
Feilmeldinger ved registrering av betalingskort gir heller ikke god informasjon om feilen og løsningsforslag.

Dette kan gjøre det vanskelig å forstå hvordan en feil kan løses, og det kan hindre deg fra å komme videre i den prosessen du er inne i.

 

Årsak
Fantasy er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

De resterende avvikene skyldes mangelfull kompetanse/bevissthet internt ved implementering. Vi jobber fortløpende med å løse dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere tilfeller i løsningen hvor samme id-verdi brukes på flere ulike elementer på samme side. Dette gjelder både på Grasrot-sidene, "Om Norsk Tipping" og på forsiden. Vi har derimot ikke funnet noen eksempler på at dette kan skape noen problemer for deg som bruker løsningen.

 

Årsak
Årsaken til avvikene skyldes mangelfull kompetanse/bevissthet internt ved implementering. Vi jobber fortløpende med å løse dette.

For Fantasy er årsaken at dette er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
 

Innhold som bryter kravet

Sportsspill

Oddsen: 
I Oddsen er det en del innhold som ikke er godt nok beskrevet eller som ikke er tilgjengelig for deg som bruker skjermleser. Dette gjelder eksempelvis knapper, informasjon, innholdsgrupper (moduler, faner...) og filter. 
Det er også en utfordring at enkelte handlinger kan styres av flere ulike knapper og at noen knapper ikke fungerer. 
I tillegg er det enkelte elementer som ikke har en definert rolle, og enkelte elementer som mangler en kobling mellom dem.

 

Tipping: 
Tipping fungerer stort sett greit, men tippetipsene fra folket og ekspertene som finnes inne på hver enkelt kupong blir ikke opplest av skjermleser.  

 

Fantasy: 
I Fantasy er deler av løsningen vanskelig å nå med skjermleser. Det er også utfordrende flere steder å vite om elementer er ekspandert eller ikke, da det ikke gis noe informasjon om dette til skjermleser.
Det er også noen piler for å bla frem og tilbake i løsningen nederst på hovedsiden. Disse knappene mangler en beskrivelse på hva de gjør til deg som bruker skjermleser.

 

Statistikkmodulen i Oddsbomben og Tipping: 
I statistikkmodulen i Oddsbomben og Tipping er det enkelte utfordringer med knapper og lenker som ikke er riktig kodet. Det er heller ikke mulig å få tilgang til innholdet i modalen som viser oddsoversikt på Oddsbomben med skjermleser.

 

Generelt 

 • Det finnes noen modalvinduer under Abonnement som ikke har noe tilgjengelig navn, noe som gjør at du som bruker skjermleser ikke vil vite hva slags vindu som er åpent. 
 • Det er også enkelte steder ved registrering av betalingskort hvor du som bruker skjermleser ikke får informasjon om at et element er mulig å utvide for mer informasjon.
 • Saldoen på din spillerkonto leses ikke opp av skjermleser.
 • Det finnes enkelte informasjons-knapper som ikke har noen beskrivelse, blant annet på siden "Spillregnskap". Dette gjør at du som bruker skjermleser ikke vil få samme informasjon som de som ser dette visuelt. 
 • Mange videoer er kodet inne i en knapp, noe som betyr at når du trykker på avspillingsknappen, så vil videoen spilles av. For deg som bruker skjermleser, vil knappen fortelle at det er en knapp, men ikke hva slags knapp det er eller hvilken handling den fører til.

 

Konsekvens
Konsekvensen av disse avvikene er at du som bruker skjermleser vil ha større utfordringer med å bruke deler av løsningen. Du vil kunne gå glipp av informasjon og det kan også skape forvirring at ulike funksjoner ikke fungerer som de skal.  

 

Årsak
Både Oddsen, Fantasy og statistikkfunksjonen for Tipping og Oddsbomben er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
For de resterende avvikene er årsaken mangelfull kompetanse/bevissthet ved implementering. Vi jobber fortløpende med å lukke avvikene.
 

Innhold som bryter kravet

Generelt
Det er flere steder på tvers av løsningen hvor statusmeldinger ikke blir gjengitt til deg som bruker skjermleser. Dette gjelder blant annet:

 • Informasjon om at en kundekonsulent skriver, ved chatdialog med kundeservice
 • Ved statusmelding om hvor mange spill du har valgt ved gjenlevering fra "Mine spill".
 • Antall treff i søkefunksjonen i Grasrotandelen.
 • Ved feil på levering av abonnement, eller oppdatering av pris på abonnement.
 • Antall treff i søkefunksjonen på sidene "Om Norsk Tipping".
 • Bekreftelsesmelding ved valg av ny, eller fjerning av, grasrotmottaker.

 

Lotterispill

 • Når du legger til rekker med tilfeldig tall i lotterispillene, eller henter nye tall på kupongen din, gis det ikke tilstrekkelig tilbakemelding til skjermleser om det som har skjedd.
 • På systemspill for Lotto og Vikinglotto får du heller ikke en god tilbakemelding på hvor mange rekker du har, og hvor mye det koster når du fyller ut ditt system.

 

Sportsspill

 • For kamper med live-statistikk leses ikke oppdateringer opp for deg som bruker  skjermleser.
 • Det er enkelte beskjeder i Fantasy som ikke blir lest opp av skjermleser.
 • Søkeresultater i statistikkmodulen for Oddsbomben og Tipping er ikke kodet som en liste, og blir heller ikke gjengitt til skjermleser.

 

Konsekvens
Konsekvensen av disse avvikene er at du som bruker skjermleser ikke vil få tilgang til samme informasjon som de som ser denne visuelt. Det gjør at det kan bli utfordrende å forstå hva som skjer, og det kan påvirke de valgene du tar for videre handling.

 

Årsak
Både Oddsen, Fantasy og statistikkfunksjonen for Tipping og Oddsbomben er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
For de resterende avvikene er årsaken mangelfull kompetanse/bevissthet ved implementering. Vi jobber fortløpende med å lukke disse avvikene.
 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Norsk Tipping har hatt fokus på universell utforming lenge, men har i de senere årene systematisert arbeidet i hele organisasjonen på en bedre måte. Vi har opprettet et UU-team som har jobbet med gap-analyser av våre løsninger, opplæring av relevante medarbeidere og implementering av UU som en naturlig del av utviklingsprosessen vår. Det har blitt utarbeidet policy og retningslinjer og gjennomført risikoanalyser. Området er godt forankret i selskapets toppledelse og i 2022 har vi også fått på plass en fast stillingshjemmel som UU-rådgiver.