Tilgjengelighetserklæring for norsk-tipping.no

 • norsk-tipping.no
 • NORSK TIPPING AS, organisasjonsnummer 925 836 613

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 26 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK TIPPING AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på norsk-tipping.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er avvik på tvers av nettstedet. Det dreier seg oftest om enkeltbilder her og der som ikke har en beskrivelse som gir tilsvarende informasjon som bildet, og hvor konsekvensen for brukere som ikke ser bildet er liten.
 

Det er noen steder hvor problemet er mer omfattende:

 

 • I Oddsen er det en live-modul som viser statistikk på kamper som pågår. Det er ikoner her som ikke er godt beskrevet og tekstinformasjonen som gis er heller ikke strukturert godt nok til å fungere som et tilsvarende alternativ til den visuelle presentasjonen. Dette er en tredjepartsløsning som det er utfordrende å finne et alternativ til, og vi har begrenset mulighet til å påvirke denne for øyeblikket.
 • På Oddsbomben er det også ikoner som ikke er beskrevet og som kan gjøre interaksjon vanskelig for brukere som ikke kan se. Her har vi et pågående arbeid med å oppdatere grensesnittet for å rette opp de avvikene vi har identifisert.
 • Flax, YEZZ!, KongKasino og Bingoria har store mangler på universell utforming. Flax, YEZZ! og KongKasino er ikke tilgjengelige, noe som betyr at de kun kan spilles av seende brukere med musepekere. Pr i dag er dette tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Vi jobber med å finne en bedre løsning på dette.
Innhold som bryter kravet i regelverket

Avviket skyldes i stor grad kompleksiteten og at vi har flere tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Dette gjør at det skaper ekstra store utfordringer å rette opp feilene. Vi er klar over problemet og jobber med å finne bedre løsninger på dette.

 

Avvik funnet på nettstedet skyldes mangler i overskriftsstruktur, tabellstruktur og gruppering av informasjon:

 • Det er et problem på tvers av nettstedet at enkelte overskrifter hopper over nivåer eller ikke er merket riktig.
 • Det er flere tabeller som ikke er definert riktig med standardelement i koden, eller som mangler definert overskriftcelle i tabellen. Flest avvik og utfordringer ligger i alle spill under kategorien Sport, men det forekommer også på enkelte steder spredt utover på nettstedet, blant annet på sider som omhandler Grasrotandelen. For sterkt synshemmede brukere som er avhengig av skjermleser, vil dette gjøre det vanskelig å forstå forholdet mellom ulike overskrifter, sammenhengen mellom overskriftceller og dataceller, og hvilken relasjon enkeltinformasjon i spill har med hverandre. 
 • Det finnes tilfeller på nettstedet hvor det er avvik på gruppering av informasjon. Dette gjelder i hovedsak på Oddsen, der det kan være vanskelig å forstå relasjonen mellom navnet på spillobjektet og tilhørende odds, og ved enkelte funksjoner ved administrering av kundeforhold.
   

Overordnet er det utfordrende å levere spill i Fantasy med skjermleser.

 

Flax, YEZZ!, KongKasino og Bingoria har store mangler på universell utforming. Dette er tredjepartsløsninger vi har begrenset kontroll over. Vi arbeider med å finne en bedre løsning på dette, men det er noe som vil ta tid å få på plass.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er to situasjoner som kan være utfordrende og hvor vi ikke vurderer at vi oppfyller kravet i dag. Dette handler til dels om at fokuset ikke er riktig plassert på nytt innhold når du velger å legge til en ny kupong eller ny rekke i flere av våre lotterispill. Det gjør at det blir vanskelig å finne innholdet ved bruk av skjermleser.

 

Vi har også problemer når innhold vises over annet innhold. Dette gjelder for eksempel kuponger som åpnes og legges visuelt oppå annet innhold. I de tilfellene kan brukere med skjermlesere og brukere som navigerer med alternative kontrollmetoder, som tastatur eller brytere, ha problemer med å finne innholdet, da fokus kan havne i bakgrunnen.

 

Mange av spillene og funksjonene våre er komplekse og vanskelige å gjøre enkle å bruke for alle brukere. Mange situasjoner er unike hvor det per i dag ikke finnes en etablert måte å løse samhandlingen for alle brukergrupper. Dette gjør det utfordrende og tar tid å rette opp alle avvikene vi har. I mange tilfeller har vi også tredjepartsløsninger hvor det er utfordrende å rette opp avvikene fordi vi har begrenset kontroll over løsningen. Vi jobber kontinuerlig med å rette opp de avvikene vi har og er klar over at det er mye arbeid som gjenstår.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte instruksjoner i hjelpeartiklene er ikke tydelige for brukere som ikke oppfatter farger, eller kan se den visuelle presentasjonen av sidene. Vi jobber med å rette opp dette.

 

Flax, YEZZ!!, KongKasino og Bingoria har store mangler på universell utforming. Flax, YEZZ! og KongKasino er ikke tilgjengelige, noe som betyr at de kun kan spilles av seende brukere med musepekere. Dette er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Vi jobber med å finne en bedre løsning på dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet fungerer i hovedsak uavhengig av om skjermen er i stående eller liggende modus, men det er ikke mulig å se resultater for Nabolaget i landskapsmodus.

 

Dette er ett av mange avvik som vi har hatt en stund, og som vi jobber med å rette, men vi har dessverre ikke rukket å ta tak i alle avvikene pr i dag. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er enkelte tilfeller hvor feilmeldinger kun er merket med rød farge, dette gjelder Fantasy, Oddsen og "Registrer nytt kort".

 

Dette er avvik vi jobber med å rette opp. I noen tilfeller handler det om tredjepartsløsninger vi har begrenset kontroll over, men vi er også der i dialog med leverandørene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kontrastene er stort sett gode, men det er noen avvik på tvers av siden. Det største problemet er i Fantasy, Flax, YEZZ!! og KongKasino.

 

Flax, YEZZ!! og KongKasino har store mangler i universell utforming. Dette er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Vi jobber med å finne en bedre løsning på dette.

 

Avvik i løsninger som vi har kontroll over jobber vi med å rette opp fortløpende.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har utfordringer med å vise våre lotterispill med 200 prosent zoom på mobil på en god måte. 

I Flax, YEZZ!!, KongKasino og Bingoria er det ikke mulig å endre tekststørrelsen i det hele tatt.

 

Disse spillkategoriene har store mangler på universell utforming. Dette er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Vi jobber med å finne en bedre løsning på dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen artikler har bilder som delvis representerer tekst. Dette er noe vi fortløpende jobber med å fjerne og erstatte med bedre alternativer med tekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I all hovedsak oppfyller vi dette kravet. Vi har imidlertid avvik på enkelte steder på nettstedet:

 • Chattevinduet og karusellene fungerer ikke alltid når brukeren zoomer inn eller reduserer størrelsen på nettleservinduet.
 • Statistikkmodulen i Tipping, Oddsbomben og Oddsen er utfordrende å bruke på liten skjerm.

Dette er i hovedsak gamle løsninger som vi ikke har rukket å erstatte med nye ennå. Vi jobber fortløpende med å løse disse problemene.

 

Bingoria oppfyller ikke dette kravet. Løsningen har store mangler på universell utforming. Dette er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Vi jobber med å finne en bedre løsning på dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Et gjennomgående problem er at fokusmarkering ved tastaturnavigering ikke har tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen. 
I tillegg er det kontrastproblemer i enkelte diagrammer i Grasrotmottaker og for enkelte ikoner/bilder i statistikkmodulen som brukes i Tipping, Oddsbomben og Oddsen. 
Vi jobber fortløpende med å rette opp disse problemene, men har dessverre ikke rukket å rette alle avvik pr i dag.

 

Det er også kontrastproblemer i Fantasy. Her er vi i dialog med leverandøren, men på grunn av at dette er en tredjepartsløsning kan det ta lenger tid å rette opp i avvik.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller i hovedsak kravet, men det finnes avvik i Playscan, og det er også enkelte problemer på nyhetssiden. 
Dette er ett av mange avvik som vi har hatt en stund, og som vi jobber med å rette, men vi har dessverre ikke rukket å ta tak i alle avvikene pr i dag. 

Playscan er en tredjepartsløsning som vi har utfordringer med å forbedre. Det pågår en dialog med leverandøren. På sikt må dette løses, eller så må vi finne et alternativ til Playscan.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I Fantasy er det en del statistikk og informasjon som kun fås ved å holde musepekeren over innholdet.
Her er vi i dialog med leverandøren, men på grunn av at dette er en tredjepartsløsning kan det ta lenger tid å rette opp.

 

På sidene til Grasrotandelen er det flere diagrammer som viser informasjon når du holder musepekeren over den. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig med tastatur.
Dette er en gammel løsning, og vi jobber med å undersøke om det er mulig å rette dette eller finne en bedre løsning. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er problemer med innhold som ikke kan håndteres med tastatur, hvor fokus ikke er fremhevet godt nok og omfattende navigeringsstruktur. For brukere som er avhengige av tastaturnavigasjon, resulterer dette i at noen spill ikke kan spilles, og at det i andre spill kan oppfattes som utmattende å navigere seg gjennom.

 

Flest avvik og størst utfordringer ligger i Flax, YEZZ!!!, KongKasino og BingoriaFlax, YEZZ!!!, og KongKasino kan ikke spilles i det hele tatt med tastatur. Det er mulig i Bingoria, men ettersom det mangler visuelt fokus, blir det vanskelig å forstå hvor du er i spillet.

 

Andre avvik forekommer i sportsspillet Fantasy. Her er det veiledninger i Fantasy som ikke går an å nå.

For et så komplekst spill som Fantasy, får brukere som er avhengig av tastatur, ikke samme mulighet til å vite hvordan man spiller.

 

Det går heller ikke å få frem spesifikke tall i Spillregnskap. Dersom man ønsker å vite eksakte verdier (brukte kroner) for alle spill i oversikten, er dette ikke mulig med tastatur.

 

Mange av våre spill i Norsk Tipping er veldig komplekse og fører til at det blir utfordrende å lage spillene slik at det fungerer med tastatur på en god måte. Vi er klar over utfordringene og vi gjør vårt beste ut fra forutsetningene for å finne bedre løsninger. Vi har en del store avvik på dette kravet og det skyldes i stor grad den kompleksiteten og at vi har flere tredjepartsløsninger som vi begrenset kontroll over. Dette gjør at det skaper ekstra store utfordringer i å rette opp.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet oppfyller ikke kravet fordi nettstedet har en automatisk utlogging som ikke er mulig å forlenge. Dette betyr at man ikke kan justere tidsbegrensningen og kan påvirke alle brukere som trenger mer tid til å fullføre det man skal på nettstedet. 

 

I Bingoria er det også en tidsbegrensning på hvor lenge kupongen er aktiv før den byttes ut mot en ny kupong. Dette skaper utfordringer for brukere som trenger mer tid til å fylle ut kupongen. Bingoria har store mangler på universell utforming. Dette er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Vi arbeider med å finne en bedre løsning på dette, men det er noe som vil ta tid å få på plass.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet oppfyller ikke kravet på grunn av at det finnes automatisk oppdatert innhold som ikke er mulig å pause, stoppe eller skjule. 

 

Her er det avvik i live-statistikk for sportspill i Oddsen. Det er også noen utfordringer i meldinger som kan dukke opp i forhold til brukerens spillevaner. Her kan enkelte meldinger inneholde dynamisk innhold som vises med animasjoner, men hvor bevegelsen er umulig å stoppe. Dette er noe som kan skape vansker med å opprettholde fokus og konsentrasjon for brukere med kognitive vansker.

 

Vi arbeider fortløpende med å rette opp avvik i meldingene. Live-statistikk i Oddsen er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over, noe som gjør at det vil kunne ta lenger tid å rette opp.  

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte sider har ikke tilstrekkelig beskrivende sidetitler og dette kan gjøre det vanskelig for brukere med opplesende hjelpemidler å forstå hvilken spesifikk side de befinner seg på. Det er utfordringer med dette i kjøpsprosess av kupong, på artikkelsider og på Fantasy. 

Dette skyldes blant annet tekniske utfordringer i publiseringssystemet, og vi jobber med å rette dette. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

På de fleste sider havner fokus nede i bunnmenyen og skaper ulogisk rekkefølge ved tastaturnavigering. Dette skyldes tekniske utfordringer i rammeverket. 

I Oddsen og Fantasy finnes det tilfeller hvor innholdet legger seg over annet innhold, men der tastaturnavigasjon havner på skjulte elementer, noe som gjør det vanskelig å følge med på hvor man er i løsningen.  

 

Bingoria har store mangler på universell utforming. Det mangler visuelt fokus, noe som gjør det vanskelig å forstå rekkefølgen i navigeringen. 

 

Mange av spillene og funksjonene våre er komplekse og vanskelige å gjøre enkle å bruke for alle brukere. Mange situasjoner er unike hvor det per i dag ikke finnes en etablert måte å løse samhandlingen for alle brukergrupper. Dette gjør det utfordrende og tar tid å rette opp alle avvikene vi har. 

I mange tilfeller har vi også tredjepartsløsninger hvor det er utfordrende å rette opp avvikene fordi vi har begrenset kontroll over løsningen. Vi jobber kontinuerlig med å rette opp de avvikene vi har og er klar over at det er mye arbeid som gjenstår.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I all hovedsak oppfyller vi kravet, men det er flere avvik i Fantasy. Her er det flere lenker som kan være vanskelig å forstå i sammenhengen, noe som kan føre til at det kan bli utfordrende for brukere med skjermleser å forstå hvor lenken leder hen, eller hvilken handling den utfører. Mest berørt er spilleroversikten før du deltar i en turnering. 

 

Fantasy er en tredjepartsløsning hvor vi er i dialog med leverandøren. Fordi vi har begrenset kontroll, kan det imidlertid ta lenger tid å rette opp i avvikene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Her er det hovedsakelig problemer med manglende eller for dårlige beskrivelser på knapper eller tekst tilhørende innmatingsfelt.  

 

Det er størst utfordringer i våre sportsspill, hvor det brukes uvanlige ikoner uten tekst og mange forkortelser som ikke er selvforklarende. Det er også mangel på forklaringer i grensesnittet. Dette gjør det ofte vanskelig for mange brukere å forstå innholdet/grensesnittet.

 

Mange av utfordringene finnes i tredjepartsløsninger. Vi er i dialog med leverandørene, men på grunn av at vi har begrenset kontroll over disse løsningene, kan det imidlertid ta lenger tid å rette opp i avvikene. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

I all hovedsak oppfyller vi kravet, men det er enkelte steder hvor det finnes avvik. De største avvikene er i spillet Bingoria, hvor det er mulig å navigere med tastaturet i innholdet, men det er ikke synlig hvilket objekt som er i fokus. 
Dette skaper en stor hindring for brukere med tastatur å navigere på en god måte i løsningene. Dette er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over, men vi jobber med å finne løsninger på dette. 

 

Et annet avvik som skaper utfordringer, er ved betaling og overføring av penger. Her er det ikke visuelt synlig fokus på alternativer for betalingsmåter. Dette skyldes gjenbrukte komponenter som ikke er blitt oppdatert ennå, men vi jobber med å løse dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

En del av innholdet som er på norsk har ikke riktig språk satt i koden, noe som fører til at enkelte deler blir opplest med feil talesyntese for opplesende hjelpemidler.

 

Dette skyldes i stor grad kompleksiteten i løsningen og at vi har flere tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Dette gjør at det skaper ekstra store utfordringer å rette opp feil. Vi er klar over problemet og jobber aktivt med å finne bedre løsninger på dette.

 

I tillegg har vi enkelte sider på engelsk på nettstedet som ikke har korrekt språk.

 

Dette skyldes tekniske utfordringer i vårt publiseringssystem, og vi jobber med å løse dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På enkelte deler av nettstedet gis det ikke alltid tilstrekkelige forslag til løsning ved feilsituasjoner. Dette kan gjøre det vanskelig å forstå hvordan man kommer seg videre og får fullført handlingen. 

 

Dette skyldes i stor grad kompleksiteten i løsningen og at vi har flere tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Dette gjør at det skaper ekstra store utfordringer å rette opp feil. Vi er klar over problemet og jobber med å finne bedre løsninger på dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes avvik i koden som bryter mot kravet i regelverket. Det kan i teorien føre til problemer for hvordan hjelpemidler tolker siden, men vi har ikke kunnet påvise dette i praksis. Disse problemene skyldes at det er flere elementer som har samme identifikasjon.

 

Avviket skyldes tekniske utfordringer og at vi har tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere deler av nettstedet oppfyller dette kravet, men det finnes samtidig mange avvik på tvers av nettstedet. Det er problemer med at interaktive objekt ikke er programmatisk satt eller beskrevet riktig. Vi har en del store avvik på dette kravet og det skyldes i stor grad kompleksiteten i løsningen og at vi har flere tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Dette gjør at det skaper ekstra store utfordringer å rette opp i. Vi er klar over problemet og jobber med å finne bedre løsninger på dette.

 

Flest avvik og størst utfordringer ligger i stort sett alle våre spill:

 • Oddsen finnes det flere knapper og funksjoner som ikke er godt nok beskrevet til at brukere som ikke ser skal forstå hvordan de fungerer og skal anvendes. Det er størst problem med statistikk i live-kamper, og det å finne og levere kupongen. 
 • Fantasy er det lignende utfordringer som i Oddsen, i tillegg til at det her også er problemer med at elementer har blitt tildelt feilaktig rolle, noe som fører til at brukere med skjermleser får feilaktig tolkning av hva elementet egentlig gjør eller hvordan det fungerer i praksis.
 • I Flax, YEZZ! og KongKasino er det ikke mulig å spille i det hele tatt med skjermleser, tastatur eller bryterkontroller. Dette er tredjepartsløsninger vi har begrenset kontroll over.
 • Bingoria er flertallet av alle klikkbare elementer ikke riktig kodet som knapper i koden. Det blir heller ikke gjengitt for skjermleseren hvilken tilstand de har. Det gjør det også vanskelig for brukere med tastatur og bryterkontroller. 

Det finnes dessverre flere steder der brukere som bruker skjermleser kan oppleve problemer. På grunn av kompleksiteten og omfanget i løsningen, vil det ta tid å oppfylle dette kravet. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når man skal kjøpe et spill, endre sine personlige data eller endre abonnement, er det underveis statusbeskjeder eller dynamiske endringer i grensesnittet som ikke formidles til opplesende hjelpemidler. Det betyr at det på mange steder i nettstedet skaper utfordringer ved mangler av relevante tilbakemeldinger.

 

Størst utfordringer er det i:
 

Oddsen

 • Hvor liveoppdateringer ikke formidles.

Fantasy

 • Hvor søkefunksjon ikke formidler antall spillere funnet
 • Det formidles ikke hvor mange spillere som er valgt
 • Når det oppstår feil ved opprettelse av nytt vennespill

 

Det er også mangler med tilbakemeldinger på handlinger som utføres, nærmere bestemt:

 • Ved endringer i profilen din, og
 • endringer i ditt abonnement.

Vi jobber med å rette opp i avvikene. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Norsk Tipping har hatt fokus på universell utforming lenge, men har i de senere årene systematisert arbeidet i hele organisasjonen på en bedre måte. Vi har opprettet et UU-team som har jobbet med gap-analyser av våre løsninger, opplæring av relevante medarbeidere og implementering av UU som en naturlig del av utviklingsprosessen vår. Det har blitt utarbeidet policy og retningslinjer og gjennomført risikoanalyser. Området er godt forankret i selskapets toppledelse og i 2022 har vi også fått på plass en fast stillingshjemmel som UU-rådgiver.