Tilgjengelighetserklæring for Microsoft Power Automate (UDE)

 • Microsoft Power Automate (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 23 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Microsoft Power Automate (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Eksisterende problem med bilder med manglende tilgjengelige navn i iOS.

Problemer relatert kun til WinAutomation:
Noen bilder gir ikke et tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet

Element som inneholder søkefeltet øverst på siden har rollemenylinje, men har ingen menyelementer som underordnede. Dette kan forvirre skjermleseren som forventer at menylinjer inneholder menyelementer.
- Skjermleser annonserer ikke antall resultater når du søker i tabeller.
- Skjermleser gir ikke informasjon når du søker på inndataalternativer under opprettelse av en flyt.
- Skjermleser gir ikke informasjon/bekreftelse for sorterbare kolonner i tabeller for Flow-koblinger og gateway-sider.
- Skjermleser sier ugyldig når feltet "Velg flytens utløser" er tomt når du oppretter en ny "Automatisert--fra tom" flyt.
- Når du ser på en tidligere flytkjøring, leser ikke skjermleseren opp tidsenheten riktig for varigheten av hvert trinn i flyten.
- Skjermleser annonserer ikke søkeresultater etter at et nøkkelord er skrevet inn i Excel Online-plasseringsfeltet.
- Skjermleser leser ikke sakstitler, velg kontakt, kjører en brukergrensesnittflyt for nett eller stedsfelt i flyter.
- Skjermleser annonserer ikke ukedagen når du velger en dato i kalenderkontrollen

Problemer relatert kun til WinAutomation:
- I Hjelpedokumentasjonen og støtten: Noen overskrifter hoppes over.
- I Macro Recorder og Web Recorder: Noen alternativknapper er ikke gruppert.
- I logger og konfigureringsalternativer: Noen seksjoner kan ikke leses av en skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Linken "Flow Run Page" på bekreftelsesskjermen etter å ha kjørt en flyt kan være vanskelig å se.
- Når du redigerer en handling mens du oppretter en flyt, kan det være vanskelig å se "Les mer"-koblingen i området for dynamisk innhold.

Innhold som bryter kravet

Når du ser på en handling i en flytkjøring, kan verdien av statuskoden utdata når den er i fokus gjøre verdien vanskelig å se.

Problemer relatert kun til WinAutomation:
- Høy kontrast støttes ikke fullt ut.
– Kontrasten mellom enkelte elementer er under minimum, de kan være vanskelige å se.

Innhold som bryter kravet

Problemer relatert kun til WinAutomation:
Stor tekst støttes ikke fullt ut i Opprett prosess og bruk prosessdesigner Trigger / Create Schedule.

I prosessrådgiver:
-Når du endrer størrelsen til 200 %, blir analyserapporten mindre i stedet for større, noe som gjør det vanskeligere å lese rapporten.

Innhold som bryter kravet

Problemer relatert kun til WinAutomation:
Om-dialogen støtter ikke endringer i skriftstørrelse.

Innhold som bryter kravet

Horisontalt rullefelt vises ikke for Gateway Details-tabellen ved endring av nettleserens størrelse opp til 400 %

BPF-navnet og aktiv for informasjon vises ikke ved 400 % zoom.

Innhold som bryter kravet

Lysstyrkeforholdet til noen elementer er mindre enn 3:1 mot bakgrunnsfargen.

Innhold som bryter kravet

For noen kontroller kommer ikke verktøyspissen ved å trykke på esc-tasten og hele ruten lukkes.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Et hjelpeikon i registreringsdialogen for Disqus-kommentarer på bloggen kan ikke nås med tastaturet.
- Flere problemer med forventet fane-navigering mellom Flow-tilleggsrammen og Excel desktop UX-komponenter.
- "X" (Lukk)-knappen i Del-dialogen i Flow er ikke tilgjengelig med tastaturet.
- Verktøytipset for "..." (Meny) og "i"-knappene i Handlinger i redigeringsprogrammet vises ikke når de er fokusert.
- Verktøytips vises kanskje ikke i lister.
- SharePoint-rullegardinmenyen for å åpne Power Automate er ikke tastaturtilgjengelig.

Problemer relatert kun til WinAutomation:
- I Opprett ny prosess, kjør prosess ved å bruke tilpasset dialog, makroopptaker og nettopptaker og gjennomgå logger og konfigureringsalternativer: Noen elementer har en kompleks interaksjon eller ingen interaksjon når du bare bruker tastaturet.
- I egendefinerte variabler: Noen elementer har en kompleks interaksjon eller ingen interaksjon når du bare bruker tastaturet. Noen søkeelementer skiller mellom store og små bokstaver.

Innhold som bryter kravet

Problemer relatert kun til WinAutomation:
- I Opprett ny prosess, Egendefinerte variabler og Prosessdesigner Opprett utløser / Opprett tidsplan: Noen kontroller bruker Tab-tasten for innrykk eller fokus er fanget inne i dem.

Innhold som bryter kravet

Elementer inneholder ikke ikke-tomme tittelattributter.

Innhold som bryter kravet

I Edge-nettleseren er den visuelle fokusindikatoren ikke synlig i kombinasjonsboksen "Velg miljø".
- I Edge-nettleseren flytter den visuelle fokusindikatoren seg ut av "Run Flow"-dialogen og går til bakgrunnskontrollene.
Problemer relatert kun til WinAutomation:
- Noen kontroller er vanskelige å nå, fokusrekkefølgen er ikke intuitiv eller mottar et tabulatorstopp når de ikke skal i Lag ny prosess, hjelpedokumentasjon og støtte, tilpassede variabler, makroopptaker og nettopptaker, og i logger og konfigureringsalternativer.

Innhold som bryter kravet

Problemer relatert kun til WinAutomation:
- Noen lenker har ikke en meningsfull tekst i hjelpedokumentasjonen og støtten.

Innhold som bryter kravet

Sider med paneler kan ha flere h1-overskrifter.

Innhold som bryter kravet

Kalenderkontroller viser ikke fokus etter at de er lukket

Problemer relatert kun til WinAutomation:
- Macro Recorder har flere kontroller som ikke har noen visuell fokusindikator.

Innhold som bryter kravet

I prosessrådgiver er det ikke mulig å bruke tastaturet til å flytte posisjonen til aktiviteter på siden med opptaksdetaljer.

Innhold som bryter kravet

"Etikett" og "Aria Label" er forskjellige for noen kontroller

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Problemer relatert kun til WinAutomation:
- Noen sider i dokumentasjonen inneholder ikke et lang-attributt.

Innhold som bryter kravet

Problemer relatert kun til WinAutomation: I logger og konfigureringsalternativer blir noen standard tastaturhandlinger feiltolket.

Innhold som bryter kravet

Skjermleseren vil ikke kunngjøre «Verdi»-etikett med tekstboks til stede i «Replay Keystrokes»-delen for UI-flyt.
- Skjermleser vil ikke annonsere "Mine tilkoblinger" på kontekstmenyen for handlinger.
Problemer relatert kun til WinAutomation:
- I Opprett ny prosess leses noen kontroller av skjermleseren som "rediger blank" og noen etiketter er ikke knyttet til kontrollene.
- I tilpassede variabler, Prosessdesigner Opprett utløser / Opprett tidsplan og gjennomgå logger og konfigureringsalternativer, er noen kontroller ikke knyttet til etikettene, har ikke en etikett, er feil navngitt eller har ikke-beskrivende navn.
- I Kjør-prosessen som bruker Custom Dialog, kunngjør noen kontroller feil i stedet for etiketter når de er fokusert.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Skjermleseren vil ikke lese tilstanden og posisjonsdetaljene til menyelementene under venstre navigasjonslinje.
- Inne i designeren kan det hende at redaktøren ikke leser ariaetiketten som korrigerer når en plassholder ikke er satt.
- Inne i designeren, i Delay-handlingen, kreves "Count"-egenskapen, men den blir ikke lest som det.
- Innvendig i designeren kan det hende at redaktøren ikke spesifiserer aria-koden for nødvendig tekstfelt.
- Vekslefelt har ikke et tilgjengelig navn.

Problemer relatert kun til WinAutomation:
- I Gjennomgå hjelpedokumentasjon og støtte annonseres noen elementer før de får fokus eller blir ikke annonsert når de aktiveres.
- I Opprett ny prosess har navnet på noen kontroller ekstra informasjon eller rapporterer feil antall barn.
- I Custom Variables Usage er det ingen mekanisme for å flytte mellom celler, identifisere prosessen som har en feil eller angi bruddpunktene med skjermleseren.
- I Kjør-prosessen som bruker Custom Dialog utløser noen kontroller en konstant live-regionoppdatering, noen feil blir ikke annonsert og noen kontroller kunngjør ikke at de vil starte en dialog eller at de er klikkbare.
- I bruk Prosessdesigner Opprett utløser / Opprett tidsplan er noen tabelldata ikke lesbare.
- I Macro Recorder og Web Recorder leses noen lister som enkel tekst (ikke som en liste med tydelig start eller slutt), og skjermleseren kan påvirke korrekt utførelse av nettopptakeren.
- I gjennomgangslogger og konfigureringsalternativer kan noen kontroller ikke oppdages av skjermleseren og noen UI-konfigurasjoner leses ikke av skjermlesere.

I prosessrådgiver vil skjermlesere ikke lese tittelen på analyserapportbeholderen eller noen av feltene i rapporten.

Innhold som bryter kravet

I noen tilfeller kunngjør ikke skjermlesere som NVDA og JAWS bekreftelsesmeldingen 'Din flytkjøring er vellykket startet'.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .