Tilgjengelighetserklæring for balsfjord.kommune.no

  • balsfjord.kommune.no
  • BALSFJORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 208 580

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BALSFJORD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på balsfjord.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

1.3.1 Informasjon og relasjoner
Beholderelementet er tomt.
Feil tilknyttet navigasjon på landingsside med kart (barnehage, skole)
Feil tilknyttet LOS-elementer i artikler. 
Feil tilknyttet tjenestebeskrivelser fra Kommuneforlaget.

Skjult element har fokuserbart innhold
Feil tilknyttet dynamiske avsnitt i tjenestebeskrivels

Rolle er ikke innenfor nødvendig kontekst.
Feil knyttet til LOS-elementer i artikler.

Alle feil er meldt videre til leverandør for feilretting.

Innhold som bryter kravet i regelverket

1.4.1 Bruk av farge
Det er ikke lett å se lenkene. Lenker i ingresstekster mangler understrek. 
Feil er meldt videre til leverandør.

Innhold som bryter kravet i regelverket

1.4.3 Kontrast
Feil tilknyttet bildebeskrivelsestekst i artikler.
Feil er meldt videre til leverandør.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

3.1.1 Sidens språk
Språket for innholdet gjenkjennes ikke
Feil knyttet til tjenestebeskrivelse.
Feil er meldt videre til leverandør.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

4.1.2 Navn, rolle, verdi
Skjemafelt mangler etikett. 
Feil tilknyttet sorteringsvalg i aktivitetskalender.
Feil tilknyttet søkefelt i ansatteliste.
Feil tilknyttet formular for tilbakemelding.

Alle feil er meldt videre til leverandør for feilretting


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .