Tilgjengelighetserklæring for realfagsrekruttering.no

 • realfagsrekruttering.no
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på realfagsrekruttering.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet
 • Det finnes ikke-lenkede bilder, som er sanseopplevelser, blant annet øverst på flere sider, i lenkeblokker og i artikler. Disse mangler tekstalternativ som gir tilstrekkelig beskrivende identifikasjon. Konsekvensene av dette er at brukere som har vansker med å oppfatte visuelt innhold får en dårligere brukeropplevelse. 
 • Det finnes logoer i footer, som er meningsbærende bilder. Disse mangler tekstalternativ. Konsekvensene av dette er at informasjon på nettstedet er utilgjengelig for brukere som har vansker med å oppfatte visuelt innhold, og omkringliggende innhold kan oppfattes som usammenhengende. 
 • Det finnes lenkede bilder i modalmeny "Se våre andre sider". Disse bildene mangler lenketekst og/eller tekstalternativ. 
 • Det finnes grafer, som er komplekse bilder, i enkelte artikler. Disse mangler kort og utfyllende tekstalternativ. Konsekvensen av dette er at brukere som har vansker med å oppfatte visuelt innhold ikke kan oppfatte viktig informasjon, og at alle brukere får en dårligere brukeropplevelse.
Innhold som bryter kravet

Det finnes overskrifter i footer som ikke har riktig overskriftsnivå. Konsekvensene av dette kan være at innholdet ikke blir presentert riktig av ulike brukeragenter eller datahjelpemidler, for eksempel skjermleser, til brukere som anvender disse.

Innhold som bryter kravet

Det finnes skjema nettsiden hvor inputfeltene ikke kan bestemmes programmeringsmessig. Dette gjør at at brukere ikke kan autofylle felter som navn, telefonnummer og så videre. Konsekvensen kan være at skjema er utilgjengelig for brukere med nedsatt kognisjon og motorikk.

Innhold som bryter kravet

Det finnes tekst-elementer med mindre enn 4.5:1 kontrast til bakgrunn eller deler av bakgrunn, blant annet:

 • Overskrifter
 • Stikkord på lenkeblokker
 • Ledetekster til skjemaelementer
 • Bildetekster
 • Knapper
 • Trekkspill-menyer
 • Lenker 

Noen av disse elementene har tilstrekkelig kontrast i sin normale CSS-tilstand, men mangler tilstrekkelig kontrast i hover- eller fokus-tilstand. Konsekvensen av dette er at svaksynte og fargeblinde vil ha vansker med å navigere og oppfatte innhold på nettsiden. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes en tekstboks på kontakt-siden hvor hvert ord brytes over mange linjer ved 200% tekststørrelse. Konsekvensen av dette kan være at svaksynte vil ha vansker med å lese innholdet. 

Tilgjengelige alternativ

Den samme informasjonen som tekstboksen er også tilgjengelig i footer, hvor den ikke blir brutt opp ved 200% forstørrelse. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilde av grafer som inneholder overskrifter og beskrivelse. Overskriftene og beskrivelsene er ikke nødvendig å ha i bildeform. Konsekvensen av dette er at innholdet er utilgjengelig for brukere som har vansker med å oppfatte visuelt innhold, og gir alle brukere en dårligere brukeropplevelse. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer i brukergrensesnittet som har under 3:1 i kontrast til omkringliggende farger, blant annet logo i header, søk-ikon, trekkspill-menyer, knapper og skjemaelementer. Konsekvensen av dette kan være at svaksynte kan ha vansker med å navigere og bruke innholdet på nettsiden. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes en komponent på forsiden som ikke er navigerbar med tastatur. Konsekvensen av dette er at innholdet ikke er tilgjengelig for brukere som ikke kan bruke mus eller bruker alternativer til tastatur. 

Innhold som bryter kravet

Brudd på krav om tastaturnavigering og synlig fokusmarkering, som er en forutsetning for å oppfylle dette kravet. Bruddene gjelder:

 • Skjemaelementer
 • Komponent med flere faner på forsiden

Konsekvensen av dette kan være at innholdet er utilgjengelig for brukere som er avhengig av tastatur for å betjene nettsiden.

Innhold som bryter kravet
 • Det finnes en komponent på forsiden som består av flere faner. Denne skjuler fokusmarkering av innhold i fanene som ikke er aktive. 
 • Det finnes skjema som ikke har tilstrekkelig fokusmarkering av skjemaelementer.

Konsekvensen av dette kan være at innholdet blir utilgjengelig for brukere som er avhengig av å bruke tastatur for å betjene nettsiden. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet
 • Det finnes skjemaelementer med ledetekster som har for under 4.5:1 i kontrast mot bakgrunn, og disse er derfor ikke synlig.  Konsekvensen av dette er at skjema kan være utilgjengelig for brukere med nedsatt syn.
 • Det finnes skjema på siden hvor det ikke er oppgitt hvilke felter som er obligatoriske. Konsekvensen av dette er dårlig brukeropplevelse for alle brukere. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes syntaksfeil i form av feil nøsting av <p>-elementer på nettsiden. Konsekvensen av dette er at nettstedet kan være utilgjengelig for brukere som anvender hjelpemiddelteknologi.

Innhold som bryter kravet
 • Det finnes knapper i komponenten "Våre sider" på forsiden som ikke har riktig definert rolle. Konsekvensen av dette er at innholdet blir utilgjengelig for brukere som anvender hjelpemiddelteknologi. 
 • Det finnes et element "Se våre andre sider". Dette elementet er kodet som en lenke, men har funksjonen til en knapp. Konsekvensen av dette er uforutsigbarhet for brukere som anvender hjelpemiddelteknologi. 
Innhold som bryter kravet

Det finnes skjema som ikke gir statusbeskjed når skjema sendes inn. Konsekvensen av dette kan være at brukere som anvender hjelpemiddelteknologi ikke får vite om handlingen har blitt gjennomført. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .