Tilgjengelighetserklæring for visma inschool (ude)

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 32 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Visma InSchool (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen ikoner og skjemaelementer har ingen label tilknyttet
På noen sider har ikke brødsmulestien korrekte markører/labels.
Noen datoer leses feil av skjermlesere.
Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen sider har feil rekkefølge for overskrifter
Noen tabeller har tomme overskrifter som skjermleseren ikke vil hoppe over
Noen elementer vises visuelt som lister, men ikke kodet deretter for skjermlesere
Noen elementer har misvisende eller manglende labels
På noen sider har ikke brødsmulestien korrekte markører/labels..
Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen ikonknapper og noen koder har ingen tilknyttet label
Noen skjemaer mangler instruksjoner.
Det jobbes med å rette dette.

 

Formålet med noen ikonknapper vises ikke i koden, noen brukere vil kanskje ikke finne kontrollene, eller forstå instruksjonene som gis.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er innhold i noen modaler som ikke svarer godt på små enheter. Dette gjør at innhold ikke alltid presenteres korrekt i forhold til brukerens preferanser.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen skjemaer er ikke kodet deretter, og skjermlesere kan ikke se de som skjemaer
Noen skjemaelementer ignoreres av skjermlesere
Noen skjemaer mangler instruksjoner.
Det jobbes med å rette dette.

Hensikten med enkelte skjemafelt vises ikke i koden for alle skjemaelementer, dette betyr at nettleseren eller skjermleseren ikke alltid trekker ut og presenterer formålet med skjemafeltet for brukeren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noe tekst kan være vanskelig å se og lese.
Det jobbes med å rette dette.

Noe tekst gir ikke nok kontrast mellom tekst og bakgrunnen slik at den kan leses av personer med moderat svaksynthet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ved øking av tekststørrelsen, kan det være vanskelig å bruke datovalg, PDF-forhåndsvisninger og avmerkingsbokser.
Det jobbes med å rette dette.

Når du øker tekststørrelsen, kan det være vanskelig å lese datovelgere, PDF-forhåndsvisninger og avmerkingsbokser.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte bilder av tekst har ikke digitalt tekstalternativ.
Det jobbes med å rette dette.

Av og til brukes bilder i stedet for tekst, dette gjør at de ikke er tilgjengelige for skjermlesere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ved øking av skalaen til sideelementer, noen tabeller endrer ikke størrelse og noen elementer kan overlappe og skjule skjemaer.
Det jobbes med å rette dette.

I noen tilfeller vil innhold som er zoomet inn opptil 400 % gå tapt. Dette betyr at brukeren i noen tilfeller vil miste tekst og annet innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen visuelle elementer kan være vanskelig å se.
Det jobbes med å rette dette.

Noen visuelle elementer gir ikke nok kontrast til bakgrunnen slik at den kan leses av personer med moderat svaksynthet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Få interaktive elementer har flere motstridende beskrivelser
Noen interaktive elementer har ingen beskrivelse.
Det jobbes med å rette dette.

Noen få interaktive elementer har flere verktøytips som gjør det vanskelig for brukeren å kontrollere dem med mus eller tastatur.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen interaktive elementer kan ikke betjenes via tastatur.
Det jobbes med å rette dette.

Noen interaktive elementer kan ikke betjenes gjennom tastaturet, dette vil gjøre det vanskelig for brukere som kun bruker tastaturet å bruke systemet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I noen tilfeller kan tastaturnavigasjonen sette seg fast i en syklus, og det kan være nødvendig å bruke en mus eller laste inn siden på nytt.
Det jobbes med å rette dette.

I noen tilfeller kan tastaturnavigasjon sette seg fast i en sirkel/loop, og brukeren må kanskje bruke en mus eller laste inn siden på nytt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ingen funksjon for å slå av eller tilordne hurtigtaster.
Det jobbes med å rette dette.

Det er ingen funksjon for å slå av eller tilordne hurtigtaster.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen overskrifter har feil rekkefølge
Noen lenker til hovedinnhold fungerer ikke.
Det jobbes med å rette dette.

Det er innhold på nettsiden som bryter med forskriftens krav.
Kontosiden implementerer ikke riktig måte å hoppe til hovedinnholdet med tastaturet på, og brukeren må flytte fokus i hvert menyelement for å nå hovedinnholdsområdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen sider har en annen kodet tittel enn den som vises.
Det jobbes med å rette dette.

Noen sider har en annen kodet tittel enn det som vises, brukere av skjermlesere kan ha problemer med raskt og enkelt å identifisere om informasjonen på nettsiden er relevant for deres behov.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I få tilfeller ved bruk av en skjermleser, kan det være vanskelig å nå modal-vinduer.
Det jobbes med å rette dette.

Ved bruk av skjermleser under fag- og elevsamtaler er det ikke mulig å nå deltajene i modalvinduet. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen linker leses ikke av skjermlesere
Noen linker er ødelagte, hvor de ikke har en destinasjonsside.
Det jobbes med å rette dette.

 

Funksjonen i noen lenker er ikke tydelig indikert, derfor kan ikke skjermlesere lese dem, også noen lenker er ødelagte.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen sider kan bare nås fra ett enkelt element i hovedmenyen.
Det jobbes med å rette dette.

 

Noen sider kan bare nås fra ett enkelt element i hovedmenyen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen overskrifter er tomme
Noen overskrifter har feil rekkefølge
Noen interaktive elementer har ingen label.
Det jobbes med å rette dette.

På enkelte sider finnes overskrifter som er tomme eller har feil rekkefølge, for noen brukere vil det være vanskelig å finne informasjonen og forstå relasjonene mellom ulike deler av innholdet

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen tabeller har en dra-og-slipp-funksjon som kan aktiveres ved en feiltakelse med musen.
Det jobbes med å rette dette.

Noen tabeller har en dra-og-slipp-funksjon som kan aktiveres ved et uhell med musen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen tabeller har en dra-og-slipp-funksjon som kan aktiveres ved en feiltakelse med musen

Noen tabeller har en dra-og-slipp-funksjon som kan aktiveres ved et uhell med musen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen elementer leses ikke av skjermlesere.
Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noe tekst, skrevet av brukere, kan være på et annet språk enn det som er valgt i brukermenyen. Skjermlesere vil ikke gjenkjenne denne forskjellen og fortsette å lese på samme språk.
Det jobbes med å rette dette.

Noe tekst vil ikke ha noen språktilordning i koden (tekst skrevet av andre brukere, som tilbakemledinger på vurderinger og varselsbrev) Skjermlesere vil lese alle tekster med det valgte brukergrensesnittets språk i stedet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Resultater ved bruk av tabellfiltre annonseres ikke av skjermlesere.
Det jobbes med å rette dette.

Resultater ved bruk av tabellfiltre annonseres ikke av skjermlesere. Dette gjør det vanskelig for noen brukere å oppfatte endringer på siden.
Det arbeides med å implementere en generell atferd for alle tabeller.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I noen få tilfeller har elementer på skjermen et utseende som ikke stemmer overens med resten av nettstedet.Det jobbes med å rette dette.

 

I noen få tilfeller har elementer på skjermen et utseende som ikke samsvarer med resten av nettstedet. Noen områder har eldre kode som må skrives om. Dette resulterer i noen visuelle avvik.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I noen tilfeller er feilmeldingene uklare eller de mangler.
Det jobbes med å rette dette.

I noen tilfeller er feilmeldinger uklare eller mangler da noen skjemaer bør ha en forbedret håndtering av feil. Brukere kan slite med å forstå hvordan de fyller ut et skjema, da feilmeldinger kan mangle eller ikke være nyttige.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen skjemaer mangler instruksjoner
Noen skjemaelementer har ingen tilknyttet label
Noen labels er ikke knyttet til noen input.
Det jobbes med å rette dette.

 

Noen skjemaer mangler instruksjoner eller har en feil struktur i koden. Dette kan føre til forvirring om hvordan du fyller ut disse skjemaene, spesielt for brukere av skjermlesere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen skjemaer foreslår ikke hvordan du kan rette opp feil/errors.
Det jobbes med å rette dette.

 

Noen skjemaer gir ikke forslag til hvordan du kan rette feil, og håndteringen av feil bør forbedres. Brukere kan finne det vanskelig å forstå hvordan de skal fylle ut et skjema hvis systemet ikke kommuniserer hva de gjorde galt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ved å bruke en skjermleser kan opplevelsen være forvirrende på visse områder på grunn av noen konflikter i koden.
Det jobbes med å rette dette.

Noen sider viser feil i koden. Ved å bruke en skjermleser kan opplevelsen være forvirrende i visse områder på grunn av disse kodekonfliktene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ved hjelp av en skjermleser annonseres disse elementene med et forvirrende navn på grunn av noen konflikter i koden
Ved bruk av en skjermleser mangler noen elementer navn og beskrivelse.
Det jobbes med å rette dette.

På grunn av noen konflikter i koden er noen elementer kodet med feil navn. Når du bruker en skjermleser, mangler disse elementene navn og beskrivelse. Andre annonseres med et annet navn enn det som vises.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen skjemaer bekrefter ikke statusen for innsendinger til skjermlesere.
Det jobbes med å rette dette.

Noen skjemaer kommuniserer kun visuelt vellykket eller feilet ved innsending. På grunn av en kodefeil blir ikke skjermlesere varslet om status på skjemainnsendingen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .