Tilgjengelighetserklæring for Visma InSchool (UDE)

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Visma InSchool (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen sider har feil rekkefølge for overskrifter
Noen tabeller har tomme overskrifter som skjermleseren ikke vil hoppe over
Noen elementer vises visuelt som lister, men ikke kodet deretter for skjermlesere
Noen elementer har misvisende eller manglende labels
På noen sider har ikke brødsmulestien korrekte markører/labels..
Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Noen ikonknapper og noen koder har ingen tilknyttet label
Noen skjemaer mangler instruksjoner.
Det jobbes med å rette dette.

 

Formålet med noen ikonknapper vises ikke i koden, noen brukere vil kanskje ikke finne kontrollene, eller forstå instruksjonene som gis.

Innhold som bryter kravet

Det er innhold i noen modaler som ikke svarer godt på små enheter. Dette gjør at innhold ikke alltid presenteres korrekt i forhold til brukerens preferanser.

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaer er ikke kodet deretter, og skjermlesere kan ikke se de som skjemaer
Noen skjemaelementer ignoreres av skjermlesere
Noen skjemaer mangler instruksjoner.
Det jobbes med å rette dette.

Hensikten med enkelte skjemafelt vises ikke i koden for alle skjemaelementer, dette betyr at nettleseren eller skjermleseren ikke alltid trekker ut og presenterer formålet med skjemafeltet for brukeren.

Innhold som bryter kravet

Ved øking av tekststørrelsen, kan det være vanskelig å bruke datovalg, PDF-forhåndsvisninger og avmerkingsbokser.
Det jobbes med å rette dette.

Når du øker tekststørrelsen, kan det være vanskelig å lese datovelgere, PDF-forhåndsvisninger og avmerkingsbokser.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Noen interaktive elementer kan ikke betjenes via tastatur.
Det jobbes med å rette dette.

Noen interaktive elementer kan ikke betjenes gjennom tastaturet, dette vil gjøre det vanskelig for brukere som kun bruker tastaturet å bruke systemet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Noe tekst, skrevet av brukere, kan være på et annet språk enn det som er valgt i brukermenyen. Skjermlesere vil ikke gjenkjenne denne forskjellen og fortsette å lese på samme språk.
Det jobbes med å rette dette.

Noe tekst vil ikke ha noen språktilordning i koden (tekst skrevet av andre brukere, som tilbakemledinger på vurderinger og varselsbrev) Skjermlesere vil lese alle tekster med det valgte brukergrensesnittets språk i stedet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Ved hjelp av en skjermleser annonseres disse elementene med et forvirrende navn på grunn av noen konflikter i koden
Ved bruk av en skjermleser mangler noen elementer navn og beskrivelse.
Det jobbes med å rette dette.

På grunn av noen konflikter i koden er noen elementer kodet med feil navn. Når du bruker en skjermleser, mangler disse elementene navn og beskrivelse. Andre annonseres med et annet navn enn det som vises.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .