Tilgjengelighetserklæring for volda.vgs.no

 • volda.vgs.no
 • MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 944 183 779
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på volda.vgs.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsiden og dokumenter. Vi har jevnlig opplæring og gjennomgang av nettsidene for å forbedre dette. Men vi kan ikke garantere at det ikke mangler alt-tekster (tekstlig alternativ).  

Innhold som bryter kravet

Vi jobber kontinuerlig for at sidene våre skal være universelt utformet. Men vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsiden og avvik kan derfor forekomme. Dette gjelder spesielt overskrifter, kulepunkt, tabeller og andre elementer som redaktørene kan påvirke. Vi jobber kontinuerlig med opplæring av våre webredaktører for å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

I både nettsiden og dokumenter forekommer det bilder med tekst. Eksempel på dette kan være figurer/grafer. Alle plasser hvor det ligger tekst på bildet, er rutinen vår at det skal være alt-tekst knyttet til bildet. Men på grunn av at det er flere redaktører på nettsiden, kan feil forekomme. Vi jobber kontinuerlig med opplæring av våre webredaktører når det kommer til universell utforming og krav.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kontrastkravet på ikke-tekstlig innhold. Dette gjelder spesielt bilder, illustrasjoner og dokumenter. Vi jobber kontinuerlig med opplæring av våre webredaktører for å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at vi møter kravene for tekstavstand på våre nettsider eller dokument. Vi jobber med implementering av nye nettsider, og vi vil i sammenheng med det utbedre dette. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er mulig å navigere på nettsiden ved bruk av tastatur, men det er ikke mulig å hoppe over navigasjonen og rett til hovedinnhold eller søkemotor. Vi jobber med implementering av nye nettsider, og vi vil i sammenheng med det utbedre dette. 

Innhold som bryter kravet

Vi har mange webredaktører og kan derfor ikke garantere at alle lenker har gode og forståelige lenketekster. Det kan derfor forekomme at brukere av nettsiden ikke får god nok informasjon om hvor lenken fører. Vi jobber kontinuerlig med opplæring av våre webredaktører for å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Vi jobber alltid med å lage gode overskrifter og ledetekster. Men vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsidene våre og feil kan derfor forekomme. Vi jobber kontinuerlig med opplæring av våre webredaktører for å forbedre dette.  

Innhold som bryter kravet

Det kan forekomme avvik mellom visuelle ledetekster og kodede ledetekster noen steder på nettsiden. Vi jobber med å få på plass dette. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det kan forekomme tekst på enkeltsider som ikke er kodet med riktig språkkode. Vi har mange webredaktører som produserer innhold og ved opprettelse av nye artikler eller sider kan det bli valgt feil mal som gir feil språkinnstilling. Eksempel på dette er at det blir opprettet en nynorsk mal som har fått tekst på bokmål. Det kan også forekomme tekst på engelsk eller annet språk der språkkoden ikke er satt rett. Vi jobber kontinuerlig med opplæring av våre webredaktører for å forbedre dette.  

Innhold som bryter kravet

Vi jobber kontinuerlig for at våre nettsider skal være universelt utformet. Vi har mange webredaktører som legger inn innhold på sidene våre og feil kan derfor forekomme. Vi ser at informasjon ikke alltids legges inn på lik måte av alle redaktører. Dette gjelder spesielt opplisting. Vi jobber kontinuerlig med opplæring av våre webredaktører for å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Skjema har ledetekster, men vi må manuelt skrive inn forklaring på obligatoriske skjemafelt. Vi har mange webredaktører som legger inn skjema på sidene våre og feil kan derfor forekomme. Vi jobber kontinuerlig med opplæring av våre webredaktører for å forbedre dette. Vi jobber med implementering av nye nettsider, og vi vil i sammenheng med det utbedre dette. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi jobber hele tiden for at nettsidene våre skal være universelt utformet. Noen av sidene våre har gjenbruk av ID, og ID-er vil ikke derfor alltid være unike. Vi jobber med implementering av nye nettsider, og vi vil i sammenheng med det utbedre dette. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører, og vi har jevnlige kurs i universell utforming av dokumenter og i å skrive klart språk.

Vi jobber nå med implementering av nye nettsider og der har vi stilt strenge krav til tilgjengelighet og universell utforming. Vi har også som standard å stille krav til universell utforming ved andre anskaffelser, som feks IT-løsninger og grafiske tjenester.

Vi bruker automatiseringsverktøyet Monsido for kvalitetssikring av våre nettsider. Verktøyet skanner gjennom alle sider og synliggjør feil og mangler som må korrigeres. Vi prøver også å kjøre kontroll av pdf-er før de legges ut på nettsiden vår.