Tilgjengelighetserklæring for fristedet.no

 • fristedet.no
 • HELSEDIREKTORATET, organisasjonsnummer 983 544 622
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSEDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på fristedet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

bilder og ikoner har ikke alt-tekst som beskriver ved bruk av skjermleser

Innhold som bryter kravet

Video har ikke transkribert innhold eller alternativ til video

Innhold som bryter kravet

noen videoer har ikke undertitler

Innhold som bryter kravet

Gammel nettside som skal legges ned i 2024. 

Innhold som bryter kravet

All tekst er formatert i henhold til standard, men oppgaver i form av bilder har ikke kodet slik at de kan brukes av skjermleser

Innhold som bryter kravet

Nettsiden er ikke kodet slik at den enkelt kan brukes av skjermleser

Innhold som bryter kravet

Noen elementer trenger bedre kontrast, men stort sett oppfyller nettsiden kravet. 

Innhold som bryter kravet

én side under elevoppgavene inneholder bilder av tekst som må endres

Innhold som bryter kravet

Noen steder har for liten linjeavstand

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Noen sider under elevoppgaver må kodes til å støtte bruk av tastatur

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer som ikke gir brukeren veiledning til riktig bruk av tastatur

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å justere hastighet på eget videoinnhold, kun det som er tilgjengelig via YouTube.

Innhold som bryter kravet

Funksjonen er ikke implementert.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Koden identifiserer ikke forskjell på bokmål og nynorsk

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Rollebeskrivelser i kodene er ikke komplett

Innhold som bryter kravet

Bruker av skjermleser får ikke beskjed når data blir oppdatert på siden


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hele nettsiden er kartlagt for forbedringer, men den er også under revisjon om programmets helhetlige funksjon. Nettsideforbedringene vil ikke gjennomføres ettersom nettsiden skal legges ned i 2024 og flyttes over på plattformer med bedre tilgjengelighet.