Tilgjengelighetserklæring for Prosjektbanken.no

 • Prosjektbanken.no
 • NORGES FORSKNINGSRÅD, organisasjonsnummer 970 141 669
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES FORSKNINGSRÅD kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Prosjektbanken.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har ikke en snarvei som lar brukeren gå rett til hovedinnholdet ved tastaturnavigasjon. 
Veiledningstekster nås ikke med tastatur.

Innhold som bryter kravet

Grafer, figurer og statistikk bruker farger for vise ulike data og for brukere med fargeblindhet eller nedsatt syn vil det derfor være vanskelig/ikke mulig å se forskjellene.

Innhold som bryter kravet

Hovedmenyen, knapper, banner og labels i grafer og figurer. Lav kontrast mellom tekst og bakgrunnsfarger i knapper som ikke følger kontrastkravet og derfor kan være vanskelig å lese.

Innhold som bryter kravet

Enkelte brukere kunne oppleve at navigasjonen er vanskelig. På mindre skjermer, for eksempel mobil og brett, kuttes at enkelte tekster kuttes slik at man ikke ser alle ordene.

Vi har også noen tabeller og kort som ikke justerer seg ved økt tekstavstand. Noe av innholdet i disse vil derfor bli vanskeligere/ikke mulig å lese om brukeren justerer avstand mellom ord- og tekst.

Innhold som bryter kravet

Brukergrensesnittkomponenter og grafiske objekter har lavere kontrast enn kravet og brukere med nedsatt syn kan derfor ha problemer med å se disse.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har elementer som blir hoppet over i fokusrekkefølgen ved tab-navigering som for eksempel veiledningstekst under filterne. Dette gjør at man ikke når de hvis man navigerer med tastatur.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte knapper hvor det synlige navnet ikke er den samme som det tilgjengelige navnet i koden. Interaksjon med disse knappene vil derfor være vanskelig for brukere som bruker hjelpeteknologi.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettstedet inneholder noen komponenter som ikke tilfredstiller spesifikasjonene mtp syntaks i HTML-koden. Bla annet er det feil bruk av meta element with an http-equiv attribute. Dette fører i noen tilfeller til feil ved opplesing med skjermleser, i verstefall gjør komponenter utilgjengelige.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

UU er en integrert del av arbeidsprosessene til våre utviklingsteam. For å sikre dette tilrettelegger vi for kontinuerlig kompetansebygging og erfaringsutveksling om temaet. I tillegg strekker vi oss etter at all ny funksjonalitet er designet og utviklet etter prinsipper for universell utforming.