Tilgjengelighetserklæring for bondegården

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATPED kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på bondegården slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bondegård er en HTML5-basert spill applikasjon som ikke har tekst, men kun bruker illustrasjoner og video for å formidle innholdet. Applikasjonen er beregnet for bruk som et spill, og ikke som en tekstbasert læringsressurs.

Innhold som bryter kravet

Bondegård er en HTML5-basert spill applikasjon som ikke har tekst.

Innhold som bryter kravet

Applikasjonen kan ikke bruks med skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Applikasjonen er beregnet for bruk som et spill, Applikasjonen er avhengig av form, størrelse, visuell plassering og orientering.

Innhold som bryter kravet

Bondegård Applikasjonen er primært et visuelt basert spill, med fokus på animasjoner og video. Applikasjonen er bygget i HTML5 og er kun tilgjengelig i liggende modus.

Innhold som bryter kravet

Applikasjonen er bygget som en HTML5 spill og har ikke tekst.

Innhold som bryter kravet

Bondegård-applikasjonen er konsekvent utformet som et interaktivt HTML5-spill, og inneholder ingen tekst eller skriftlige instruksjoner. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Bondegård-applikasjonen er konsekvent utformet som et interaktivt HTML5-spill, og inneholder ingen tekst eller skriftlige instruksjoner. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Applikasjonen er ikke optimalisert for økt skriftstørrelse, og det kan føre til tap av kvalitet på illustrasjoner og videoer ved økt skalering. Endring av skriftstørrelse vil ikke ha noen effekt på innholdet da det allerede har en fast skriftstørrelse.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .