Tilgjengelighetserklæring for Helfo.no

 • Helfo.no
 • HELFO, organisasjonsnummer 986 965 610
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELFO kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Helfo.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nye dekorative elementer er ikke kodet riktig, og slår ut som bilder uten tekstalternativ, dette er meldt til utviklere. For brukere som ikke ser, oppfattes dette som bilder uten forklaring.

Vi vil gjøre tekniske forbedringer i løpet av 2024.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

De videoene som mangler synstolking ble laget for flere år siden, og vi har ikke lenger originalvideoene slik at redigering i disse ville vært mulig.

Innhold som bryter kravet

Siden sist har vi redaksjonelt bedre struktur på overskriftsnivåer, men vi ser at noen nye elementer er kodet slik at Siteimprove oppfatter det som tomme overskrifter. Dette er meldt til utviklermiljøet, og vil bli forbedret i løpet av 2024.

Innhold som bryter kravet
 • Ulogisk rekkefølge i PowerBI visualiseringer
 • Problem med å nå innhold ved bruk av forstørrelse med tastatur og skjermleser dersom brukeren ser PowerBI visualiseringer i fullskjerm.

Vi planlegger forbedringer i løpet av 2024.

Innhold som bryter kravet

Påmelding til nyhetsbrev har flere inputfelt  som mangler attributt til å hjelpe brukeren å fylle ut gjentatt informasjon . Vi har dialog med vår leverandør  for å utbedre svakheten.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ikke godkjent: Det er ulogisk rekkefølge i modaler, i PowerBI visualiseringer og ved Vis alle/flere knapper. Vi planlegger å ha dette ordnet i løpet av 2024.

Innhold som bryter kravet

Vi ser at enkelte lenker bør vise tydeligere hvor de går. Dette er noe vi kontinuerlig forbedrer. Flere av redaktørene har sett og forbedret eldre lenker på eget initiativ Vi fortsetter forbedringen nå i 2024.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Hvis brukeren sender et skjema for påmelding til nyhetsbrev, kommer en eventuell feilmelding som ikke er beskrevet i tekst, men kun med farge.

Vi har prioritert fiksing av dette som kritisk, fordi feilmeldingen kan ekskludere brukere som sliter med å skille farger fra hverandre. Vi har kontakt med en tredjepartsleverandør om dette.
 

Innhold som bryter kravet

Enkelte feil blir ikke beskrevet i tekst. Dermed gis det heller ingen beskrivelse på hvordan feilen kan korrigeres.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Flere elementer er ikke nestet (kodet)  i henhold til standarden. Vi planlegger å ha dette forbedret i løpet av 2024.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere skjemafelt som mangler etikett i Omregningstabell for opioider til orale morfinekvivalenter (OMEQ), den planlegger vi å forbedre teknisk i løpet av 2024. En av våre sidemaler har en bug der det ser ut som lenker uten tekst mellom hvert navigasjonselement. Vi planlegger å gå bort i fra denne sidemalen i løpet av 2024.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .