Tilgjengelighetserklæring for flakstad.kommune.no

 • flakstad.kommune.no
 • FLAKSTAD KOMMUNE, organisasjonsnummer 863 320 852
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FLAKSTAD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på flakstad.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder uten bildetekst

Innhold som bryter kravet

Kommunale politiske møter som direktesendes på web-tv. Hørselshemmede blir berørt. 

Innhold som bryter kravet

Tiltak for synstolkning er under planlegging. Manglende synstolkning får konsekvenser for hørselshemmede.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Rapport

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Innenfor tilgjengelighet er det et velkjent problem at universell utforming bare er noe som blir tenkt på helt i sluttfasen under utvikling av nye IKT-systemer. Men hvis man i stedet har fokus på universell utforming i alle faser vil det som regel bli både rimeligere og enklere å få dette implementert i sluttproduktet. 

For å kunne holde oss oppdatert på nye og eksisterende teknologier deltar vi på webinarer, kurs og ulike faglige forum nasjonalt og internasjonalt. Budskapet og kompetansen fra disse webinarene brukes målrettet for å bedre nettstedet med tanke på universell utforming.

For å kunne påvirke fremtidens regelverk for universell utforming deltar vi i relevante faglige nettverk som f.eks IAAP (International Association of Accessibility Professionals). I dette nettverket får vi muligheten til å delta i utviklingsarbeidet på internasjonalt nivå. 

Vi har også kommet med innspill og endringsforslag til innføring av nytt regelverk for universell utforming av nettsider og etterstreber å holde oss oppdatert på utviklingen innenfor universell utforming av IKT-systemer. 

Vårt mål er å gjøre innholdet på nettstedet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.