Tilgjengelighetserklæring for Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

 • Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
 • SKATTEETATEN, organisasjonsnummer 974 761 076
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SKATTEETATEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Servicesenter for utenlandske arbeidstakere slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet mangler eller har feil koding for god inndeling av innholdet på siden. Dette er utilsiktet. Brukere som ikke kan se den visuelle inndelingen, kan oppleve siden om uorganisert.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold som dukker opp ved tastaturfokus og bryter dette kravet. Feilen er utilsiktet. Brukere som ikke kan se vil kunne ha problemer med å få med seg innholdet og enkelte andre brukere vil synes det er et forstyrrende element.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har elementer som kun kan brukes med mus og dermed bryter kravet om tastaturstøtte. Dette er utilsiktet. Tastaturbrukere vil ikke kunne bruke funksjonen det gjelder.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har noe tekst på et annet språk enn hovedspråket på siden, hvor dette ikke er merket i koden. Feilen er utilsiktet. Brukere som benytter talesyntese, vil ikke kunne bytte syntese automatisk ved språkendring.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen elementer på en nettside har samme id, som ikke er gyldig kode. Årsaken kan være kopiering av kode. Dette kan skape problemer for brukere med hjelpemidler, for eksempel skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Manglende koding for tilgjengelighet

Noe innhold mangler eller har feil kode for tilgjengelighet. Dette er utilsiktet. Spesielt synshemmede vil ha problemer med å få med seg enkelte funksjoner og tilstander.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Skatteetaten har søkelys på universell utforming og jobber systematisk for å følge alle lovpålagte krav. Vi arbeider kontinuerlig med å rette feilene vi har i våre løsninger, og vil stadig komme med forbedringer og oppdatere våre erklæringer.

Oppdager du feil vi ikke har inkludert i erklæringene eller ser andre mulige forbedringer, gi oss en tilbakemelding.