Tilgjengelighetserklæring for Læringsplattformen for eksterne

 • Læringsplattformen for eksterne
 • BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET, organisasjonsnummer 986 128 433
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Læringsplattformen for eksterne slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noe innhold er ikke tekstet. Bilder mangler alternativ tekst og bildetekst. 

Jobber med gjennomgang av tekst og bilder. 

Dette får konsekvenser fordi det ikke kan benyttes hjelpemiddelteknologi for å presentere innholdet.

Innhold som bryter kravet

Noe innhold er ikke tekstet.

Jobber med gjennomgang av tekst.

Dette får konsekvenser fordi det ikke kan benyttes hjelpemiddelteknologi for å presentere innholdet.

Innhold som bryter kravet

Innholdet har ikke synstolking. 

Brukeren kan ikke forstå videoens sammenhenger, fortellinger og budskap gjennom lyden.

 

Innhold som bryter kravet

Beholderelementer er tomme. Det gir ikke informasjon om innholdsstruktur og hvordan sideelementer passer sammen. Skjermleser fungerer ikke optimalt. 

Innhold som bryter kravet

Noen lenker er ikke tydelig identifiserbare. Farge alene er ikke nok til å skille lenken fra teksten rundt. Det kan få konsekvens for brukere som har utfordringer med å oppfatte informasjon som utelukkende formidles med farge. 

Innhold som bryter kravet

Det er utilstrekkelig fargekontrast mellom tekst og bakgrunn. Konsekvens kan være at personer med moderat nedsatt syn ikke kan lese teksten uten bruk av hjelpemiddelteknologi.

Innhold som bryter kravet

Det er utilstrekkelig fargekontrast mellom ikke tekstlig innhold og bakgrunn. Konsekvens kan være at personer med moderat nedsatt syn ikke kan oppfatte innholdet  uten bruk av hjelpemiddelteknologi.

Innhold som bryter kravet

Tekstavstanden kan ikke overstyres for å gjøre teksten enklere å lese.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Du får ikke tilgang til all funksjonalitet ved hjelp av tastatur. 

Innhold som bryter kravet

Lenke er representert av bilde og mangler tekstalternativ. 

Innhold som bryter kravet

Navigering med tastatur har manglende fokusmarkering.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Knapper mangler tekstalternativ. Tekstalternativet skal beskrive hva knappene gjør eller hva brukere kan forvente skal skje hvis de klikker på den. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .