Tilgjengelighetserklæring for https://hole.foreningsportal.no/

  • https://hole.foreningsportal.no/
  • HOLE KOMMUNE, organisasjonsnummer 960 010 833
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HOLE KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på https://hole.foreningsportal.no/ slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Delvis innfridd
Det aller meste på nettsiden har kontrast som tilfredsstiller kravene, men det er noen nettsider som benytter en seksjon med hvit skrift på grønn bakgrunn. Leverandør vil i samråd med NFS se på endringer av profilfarger for å øke kontrasten.

Innhold som bryter kravet

Delvis innfridd
Det er noen steder at knapper og lenker må få økt kontrasten litt for å tilfredsstille kravene. Dette henger også noe på profilfarger som benyttes.

Innhold som bryter kravet

Delvis innfridd
Lange ingresser på nyhet og aktivitet blir klippet. Og større tekst/linjeavstand vil medføre at mindre tekst vises. Men funksjonelt har det lite og si i og med at brukeren kan åpne nyhet/aktivitet for å lese alt innholdet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har blitt opplyst at Wisweb jobber med å forbedre løsningen på de punktene der det står til vurdering eller som ikke oppfyller kravene.