Tilgjengelighetserklæring for hvl.no

 • hvl.no
 • HØGSKULEN PÅ VESTLANDET, organisasjonsnummer 917 641 404

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hvl.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nokre bilde og videoar er utan tekstalternativ, slik at opplevinga kan bli forringa for brukarar med svekka syn eller høyrsel. Vi jobbar med å rette opp feilen, også i form av å lage betre rutinar.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nokre videoar er utan tekstalternativ, og nokre gonger ligg det tekst oppå bilde utan at skjermlesar plukkar det opp. Slik kan opplevinga kan bli forringa for brukarar med svekka syn. Vi jobbar med å rette opp feilen, også i form av å lage betre rutinar.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nokre videoar er utan tekstalternativ, slik at opplevinga kan bli forringa for brukarar med svekka høyrsel. Vi jobbar med å rette opp feilen, også i form av å lage betre rutinar.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finst tilfelle der kodinga av overskriftsnivå eller lister er feil, men feila er i ferd med å bli retta opp av leverandør. Feilen kan påverke navigasjon på nettsida på ein uheldig måte for personar som nytter hjelpemiddelteknologi.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nokre skjema bryt kravet, og vi jobbar saman med leverandør for å rette opp feila. Feilen kan ramme personar som nytter hjelpemiddelteknologi som skjermlesar.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er nokre skjema som ikkje er responsive, der brukaropplevinga ikkje blir like god for dei minste skjermformata. Feilen kan ramme svaksynte. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finst tilfelle der bilde av tekst ikkje har alternativ tekst, slik at personar med svekka syn kan gå glipp av informasjonen. Vi jobbar med å rette opp feilen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finst tilfelle der nettsidene bryt med kontrastkravet, og dette kan vere problematisk for personar med nedsett syn. Vi jobbar med å rette opp feilen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På nettsider med personprofilar er det nokre delar av innhaldet ein ikkje kan navigere til ved hjelp av tastatur. Dette kan ramme personar med nedsett syn eller motorikk. Vi er i ferd med å rette opp feilen saman med leverandør.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finst tilfelle av tastaturfeller, men desse vil bli fjerne frå nettsidene innan kort tid. Feilen kan ramme personar med nedsett syn eller motorikk.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er eksempel på videoar som ikkje blir spelt av, men likevel beveger på seg utan at brukaren av nettsida kan stoppe dette sjølv. Personar med konsentrasjonsvanskar kan bli uroa av dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finst nokre få avvik som er i ferd med å bli retta opp. Feilen kan ramme personar med nedsett syn, kognisjon eller motorikk.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er eksempel på videoar som manglar alternativ tekst, og på thumbnail som manglar formål med lenka. Opplevinga kan bli forringa for brukarar med svekka syn eller høyrsel, og vi jobbar med å rette opp feila.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fokusmarkeringa er ikkje god nok ved nedtrekksfunksjon, og vi er i ferd med å rette opp feilen saman med leverandør. Feilen kan ramme personar med nedsett syn eller motorikk.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er eksempel på at peikaravbrot ikkje fungerer på videoar, eller ved innsending av skjema. Feilen kan ramme personar med nedsett syn, motorikk eller kognisjon.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finst nokre kodefeil, og vi jobbar saman med leverandør for å rette opp feila. Dette kan føre til at informasjon ikkje er tilgjengeleg for skjermlesarar og anna hjelpemiddelteknologi.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finst nokre kodefeil, og vi jobbar saman med leverandør for å rette opp feila. Dette kan føre til at informasjon ikkje er tilgjengeleg for skjermlesarar og anna hjelpemiddelteknologi.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Aria-eigenskap alert manglar, og vi er i ferd med å rette opp feilen saman med leverandør. Dette kan føre til at informasjon ikkje er tilgjengeleg for skjermlesarar og anna hjelpemiddelteknologi.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .