Tilgjengelighetserklæring for Seiland nasjonalpark

 • Seiland nasjonalpark
 • SEILAND NASJONALPARKSTYRE, organisasjonsnummer 917 411 751
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SEILAND NASJONALPARKSTYRE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Seiland nasjonalpark slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alle bilder i hovedinnholdet på nettsiden som er lagt inn som bakgrunnsbilder med CSS og bildene som ligger i bildekarusellene mangler alternativ tekst.

Dette gjør det utfordrende for brukere som ikke kan se å få tilgang til alt innholdet på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Video på forside inneholder musikk uten tale så den vil ikke trenge alternativ tekst, men det er ikke opplyst at det starter musikk når videoen starter så det er vanskelig for brukere med nedsatt hørsel å vite om det blir sagt noe eller ikke.

Innhold som bryter kravet

Video på forsiden har lydspor som kun er musikk, det mangler beskrivelse av de levende bildene. Svaksynte og blinde vil ikke får tilgang til innholdet.

Innhold som bryter kravet

For lav kontrast på tekst i forhold til bakgrunn på hamburger ikonet, teksten ''Meny''(3.79), språkvelger(3.79) og overskrift(3.79) i header på forsiden. Designmanualen oppfyller ikke god nok kontrast mellom tekst og bakgrunn.
Det gjør det vanskeligere for alle brukere å lese innholdet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Knappene på forsiden har ''Les mer'' som lenketekst, dette beskriver ikke lenkenes mål.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Kartet på https://seilandnasjonalpark.no/opplev-seiland/ vises kun på et språk på alle versjonene av nettsiden. Kartet er lagt inn på nettsiden som en iframe, det er ikke mulig å overstyre dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Du kan se kodefeil her: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fseilandnasjonalpark.no%2F

Innhold som bryter kravet

Søkeresultatsiden angir ikke hvor mange søkeresultater som dukker opp på siden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .