Tilgjengelighetserklæring for visit norway innsikt

 • Visit Norway Innsikt
 • INNOVASJON NORGE, organisasjonsnummer 986 399 445

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
INNOVASJON NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Visit Norway Innsikt slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte bilder og knapper mangler alternativ tekster.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ikke teksting for alt av forhåndsinnspilt video eller et alternativ til video. Besøkende som har nedsatt hørsel vil ha vanskeligheter med å få med seg handlingen i enkelte videoer.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ikke teksting for alt av forhåndsinnspilt video med lyd. Besøkende som har nedsatt hørsel vil ha vanskeligheter med å få med seg handlingen i enkelte videoer.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Overskrifter er ikke alltid i rett rekkefølge.
Enkelte sider har tomme headinger og kontainere.

Dette gjør det vanskligere for døvblinde og blinde å navigere seg på enkelte sider.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noe innhold mangler kosekvent rekkefølge på siden

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenker som er grå og røde på hvit bakgrunn har ikke god nok kontrast

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har bilder av forsidene på noen rapporter i PDF som lenkes til.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Løsningen kan delvis navigeres med tastatur. Dette gjør det vanskeligere for personer med nedsatt motorikk, svaksynte og blinde å navigere rundt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Løsningen kan delvis navigeres med tastatur. Dette gjør det vanskeligere for personer med nedsatt motorikk, svaksynte og blinde å navigere rundt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å hoppe over blokker. Dette gjør det vanskeligere å navigere rundt for brukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Løsningen støtter kravet delvis. Dette gjør det vanskeligere for personer med nedsatt motorikk, svaksynte og blinde å navigere rundt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen lenker mangler tydelig lenketekst. Dette gjør det vanskeligere å navigere siden for enkelte brukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Delvis av løsningen har ikke synlig fokus av aktivt element med tastatur navigering. Dette gjør det vanskeligere for personer med nedsatt motorikk, svaksynte og blinde å navigere rundt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte lenker i løsningen har ikke samme ledeteksten som den synlige teksten. Dette kan være forvirrende for brukere.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Menyen inneholder lenker til alle støttede språk, disse er ikke riktig kodet i kildekoden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke konsekvent navigering på alt innhold

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes en widget som brukes på flere sider som inneholder duplikater av ID. Dette vil gjøre det vanskelig for tekniske hjelpemidler å levere innhold til brukeren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Videospiller volum kontroll mangler alternativ tekst


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .