Tilgjengelighetserklæring for helse-stavanger.no

 • helse-stavanger.no
 • HELSE STAVANGER HF, organisasjonsnummer 983 974 678
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSE STAVANGER HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på helse-stavanger.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen bilder på nettstedet uten alt-tekst, noe som gjør at brukere på nettstedet som benytter leseverktøy ikke får lest opp hva bildene illustrerer. Vi jobber fortløpende med å rette opp dette, og innfører nye rutiner for publisering av innhold i kommunikasjonsavdelingen og for andre nettredaktører som publiserer på nettstedet vårt. 

Innhold som bryter kravet

Vi mangler teksting av de fleste videoer på nettstedet, noe som medfører at brukere som ikke hører lyd heller ikke får med seg innholdet. Dette jobber vi fortløpende med å få på plass, og innfører nye rutiner for publisering av videoer for å sørge for at disse er tekstet. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte overskrifter, punktlister og tabeller er ikke kodet riktig, noe som vil medføre at brukere som benytter leseverktøy ikke vil forstå hvilken type innhold dette er. Vi jobber fortløpende med å rette opp dette, og innfører nye rutiner for publisering av innhold i kommunikasjonsavdelingen og for andre nettredaktører som publiserer på nettstedet vårt.

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkelte bilder av tekst som er brukt som illustrasjonsbilder. Vi jobber fortløpende med å fjerne/erstatte disse for å sørge for at brukere som ikke ser bildene får samme informasjon som resten. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider har innhold på andre språk enn norsk og engelsk, og dette er ikke angitt i koden. Vi jobber med å gå gjennom sidene for å rette opp disse tilfellene. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feil:

 • Duplicate ID empty string
 • Bad value “button” for attribute role on element h3 
 • Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke
 • h2 child of span, duplicate empty ID

Dette vil bli rettet opp i nytt publiseringsverktøy som vi bytter til høsten 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kommunikasjonsavdelingen planlegger å gå systematisk gjennom alle sidene på nettstedet i løpet av 2023 for å identifisere og rette opp alle brudd på universell utforming.

I tillegg får vi nytt CMS (Optimizely Content Cloud) høsten 2023 som vil ivareta universell utforming av nettsidene på en bedre måte enn dagens løsning.

Vi jobber målrettet med å gjøre nettstedet vårt universelt utformet og tilgjengelig for alle våre brukere. Arbeidet med universell utforming blir også en viktig del av opplæringen av innholdsprodusenter og nettredaktører framover.

Dette arbeidet er også etablert som en tverrfaglig satsing regionalt i Helse Vest, og det vil komme en ressursside på intranett om universell utforming av dokumenter og digitalt innhold.