Tilgjengelighetserklæring for Hemnes kommune innbyggerportal

 • Hemnes kommune innbyggerportal
 • HEMNES KOMMUNE, organisasjonsnummer 846 316 442
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HEMNES KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hemnes kommune innbyggerportal slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på nettstedet som ikke har alternativ visning. Vi jobber med å få på plass rutineendringer som skal sikre dette i fremtidige artikler, og ser på metoder for å oppdatere eksisterende innhold.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har begrenset innhold av typen video og lyd. Videoinnhold er hovedsakelig publisert på Youtube, og omfatter kommunestyrets møter. Vi ser på muligheten for automatisk teksting gjennom denne løsningen.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Hemnes kommune har 30% stilling innenfor web administrasjon av digitalt innhold, og har foreløpig ikke kapasitet til å etterkomme kravene.

Innhold som bryter kravet

Hemnes kommune har videoer som ikke er tekstet. Dette gjelder direktesendinger/opptak fra kommunestyre. 

At videoene ikke er tekstet vil kunne gi det utslag at besøkende ikke får med seg innholdet

Innhold som bryter kravet

Vi kan ha innhold på nettsidene som ikke oppfyller minimumskravene til fargekontrast mellom tekst og bakgrunn. 

Det jobbes med å korrigere dette.

At kravet om kontrast ikke er oppfylt kan medføre at informasjon ikke er tilgjengelig for alle brukerne. 

Innhold som bryter kravet

Vi har noen sider der tekst blir kuttet størrelsen endres. Dette er en teknisk løsning som må ordnes av leverandør.

Vi jobber med leverandør av nettside for å rette opp i dette. 

At teksten blir kuttet kan medføre at besøkende ikke får sett alt innholdet. 

Innhold som bryter kravet

Vi har dessverre innhold hvor det er bilder av tekst. Dette jobber vi kontinuerlig med å identifisere og korrigere.

I de tilfeller bilder av tekst eller diagrammer har blitt lagt ut på en nettside vil det være vanskelig  for blinde og svaksynte å tilegne seg innholdet på den siden.  

Vi jobber kontinuerlig med å rette feilene så snart vi kommer over dem. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi vet ikke om dette er oppfylt. Det må testes manuelt av utvikler.  Det jobbes med saken.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har lenker som ikke oppfyller kravene. Vi innfører rutiner for å sikre at nye lenker får tilstrekkelig beskrivelse, og jobber med å korrigere eksisterende innhold så langt det lar seg gjøre.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Noen sider kan ha kodefeil, og vi samarbeider med leverandør for å ordne dette.

Slike feil kan innebære at noen sider ikke er tilgjengelig for enkelte brukere.

Innhold som bryter kravet

Hemnes kommune kan ikke utelukke at sider kan ha kodefeil.  Vi samarbeider med leverandør for å finne en løsning på dette. 

Noe av innholdet kan derfor være utilgjengelig for noen av våre brukere. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hemnes kommune erkjenner at vi har kapasitetsproblemer mtp. å oppfylle gjeldende regelverk.