Tilgjengelighetserklæring for KS Læring

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ASKØY KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på KS Læring slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Landingssiden har to knapper hvor man kan bytte mellom rutevisning og listevisning. Disse har ikoner, men mangler beskrivende tekst eller aria-label. Alternativtekst på logo kunne vært mer beskrivende. Per nå er den "KSL", men burde antagelig vært "KS Læring Logo" eller noe lignende.

Innhold som bryter kravet

Videoer som legges inn kommer fra eksterne løsninger som Youtube og Vimeo. Disse har ofte autogenererte transkribsjoner. Ellers bestemmer kommunene selv hva de vil legge inn av video og tekster. Derfor kan det forekomme at man finner videoer eller lydklipp som ikke tekst. Vi jobber med å gjøre det lettere for kommunene å alltid legge ut tekst sammen med video/lydklipp.

Innhold som bryter kravet

Kundene i KS Læring samt tredjeparts kursutviklere, er innholdsleverandører i KS Læring. Løsningen har støtte for lagring av videoer, og kobling til medielagringsløsninger der videoer ligger - men ikke produksjon av video. Hvorvidt videoinnholdet kommer frem i form av tekst, er avhengig av at innholdsleverandør passer på at så er tilfelle.  KS Læring støtter  opplasting av VTT-filer for teksting av videoer.

Innhold som bryter kravet

Noen av overskriftene hopper over nivåer. H1 er tilstede, resten av overskriftene er H5 (filterne). De burde antagelig vært H2. På kalenderen finnes det en knapp for å åpne kalender. Denne er kodet som lenke, men burde være en knapp. Søkeresultat burde vært kodet som en liste (<ul>, <li>). Dato er kodet som som <strong>, men vært <date>. For å filtrere resultatetene brukes det lenker, men burde kanskje vært checkbokser. Knapp for "fjern filter" er ikke kodet som knapp, men en <div>-tag. 

Innhold som bryter kravet

Popup for personvernerklæring ligger sist i DOM'en, og man må derfor tabbe seg gjennom hele siden før man kan ta stilling til den (Man er avhengig av å forstå visuell plassering). Når man er logget inn får man en knapp oppe i headeren som sier "Klikk kommunevåpenet for å søke i [din kommune]". Dette er en oppfordring til de som kan se. Bør antagelig flytte dette til filteret.

Innhold som bryter kravet

Søkeinput er ikke kodet som søk, og mangler tilhørende label. Alle filter er kodet som lenker, men forventes kanskje at de er inputs. "Fra" og "Til"-label henger ikke sammen med datovelger-input .

Innhold som bryter kravet

Dårlig kontrast på hover-fargen i meny i header (lilla tekst på blå bakgrunn). Dårlig kontrast på "nettkurs"-label i søkeresultat (hvit tekst på gul bakgrunn)

Innhold som bryter kravet

Knapp for å bytte til listevisning/rutevisning har dårlig kontrast (oppfyller ikke AA) når den er i "ikke valgt"-tilstand. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Knapp for "fjern filter" er ikke kodet som knapp, men en <div>-tag. "Sidepanel" og "Meldinger" er ikke mulig å lukke med Escape. Ikke mulig å ekspandere sub-filter under "Tilbyder" med tastatur. Dette fungerer kun med mus. Noe feil med tab-rekkefølge på sidepanelet. Hvis man tabber seg ut av menyen havner man i footer istedenfor på neste header-lenke som ville vært forventet. 

Innhold som bryter kravet

Som tidligere nevnt, popup angående personvern kommer sist i DOM'en. Uforventet at når man tabber seg ut av det første sidepanelet så kommer man til footer. Vurdere om filter bør være etter søkeresultater, eventuelt kombinere med "hoppe over blokk" slik at man kommer seg raskere til søkeresultater.

Innhold som bryter kravet

Brødsmulestien har en lenke til gjeldende side. Dette bør være en label. Hamburgermeny/sidemeny i tillegg til en annen meny kan være forvirrende, fordi noen brukere man få problemer med å finne fram.

Innhold som bryter kravet

Overskrift "kompetansetiltak" kan være litt vanskelig å forstå når det handler om å filtrere kurs. H1 på søkeside er lite beskrivende "Katalog"

Innhold som bryter kravet

Input for søk har en alternativ tekst, men denne har ingen effekt. Input for søk mangler ledetekst/label som henger sammen med input (har kun en label som visuelt synlig). Lenke for "Søk i alle kurs for min kommune" er ikke mulig å fokusere på og mangler ledetekst. Denne knappen vises bare når man er innlogget. Foreslår å flytte dette til filter-menyen. Søkeikon i header mangler label/ledetekst. Lenker til Facebook og Twitter har kun ikon og ikke ledetekst (f.eks aria-label)

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

På noen kurs har man en select i bunnen som brukes til å navigere til ulike deler av kurset. Dette er ikke helt forventet, og burde vært løst på en annen måte, f.eks med lenker.

Innhold som bryter kravet

Som nevnt i 3.3.1 er det mulig å velge fra-dato som er lenger fram i tid enn til-dato. Man får ingen forslag til hvordan feilen kan rettes.

Innhold som bryter kravet

Som nevnt i 3.3.1 er det mulig å velge fra-dato som er lenger fram i tid enn til-dato. Man får ingen forslag til hvordan feilen kan rettes.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Fieldset brukes på søket, men det er ingen legend. Hvis man filtrerer søket og deretter trykker på et kurs for å gå inn på kommer det opp en dialogboks hvor man må bekrefte at man ønsker å forlate siden. Dette oppleves som en feil

Innhold som bryter kravet

"Fjern filter" burde være button, men er en div. Ved å gi knappen riktig rolle, vil det også være mulig å bruke tastatur for å fokusere den. Filteroverskrifter har cursor pointer ved hover, men det går ikke an å trykke på de. 

Innhold som bryter kravet

"Antall treff" eller "ingen treff" blir ikke lest opp til skjermlesere etter fullført søk, så søket blir derfor vanskelig å bruke for de som er avhengig av skjermleser. Kombinert med at man må tabbe gjennom mange filter for å få vite status på resultatene, gir dette en dårlig opplevelse.Burde bruke aria-live for å opplyse om status på søket.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universell utforming er en sentral del av utviklingen av tjenestene våre. Vi jobber kontinuerlig for at våre tjenester skal inkludere alle brukere. Vi vil fortsette med å forbedre og teste tjenestene våre, og vi vil oppdatere de publiserte WCAG-sjekklistene og tilgjengelighetserklæringene regelmessig.

Det er viktig for oss at brukerne av tjenestene melder tilbake om feil og forslag til forbedringer. Send gjerne innspill og spørsmål til fiks@ks.no hvis du opplever utfordringer.