Tilgjengelighetserklæring for Kirkemusikk Fredrikstad

 • Kirkemusikk Fredrikstad
 • FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD, organisasjonsnummer 976 985 710
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kirkemusikk Fredrikstad slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte bilder mangler en beskrivende alternativ tekst. Dette medfører at personer som benytter seg av skjermleser e.l. ikke vil få tilstrekkelig informasjon om hva elementet viser, noe som kan bidra til en dårligere brukeropplevelse. 

Innhold som bryter kravet

I skjema for nyhetsbrevpåmelding mangler tydelig identfisering av formål med inndata, dvs. at de mangler f.eks. label med«autocomplete: given-name» osv. Dette skyldes mangler i skjemaløsningen. Dette medfører at brukere som er avhengige av dette kan få en dårligere brukeropplevelse.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Skjema for nyhetsbrevpåmelding mangler funksjonalitet for å få ledetekster/instruksjoner til hvert felt på en slik måte at det oppfyller kravene. Dette medfører at personer kan misforstå hva som er formålet med ulike felter, som igjen kan skape misforståelser og en dårligere brukeropplevelse.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kirkemusikk Fredrikstad har enkelte utfordringer med tanke på tilgjengelighet, hvor problemene skyldes at publiseringsløsningen har enkelte feil og mangler. Vi arbeider med vår leverandør for å få til en endring hos utvikleren av publiseringsløsingen, slik at disse feilene blir rettet opp i.